Psihologija dela

Špela Koprivnik

Špela Koprivnik je absolventka podiplomskega študija psihologije v Mariboru. Zanima jo organizacijska, socialna psihologija, socialni marketing ter raziskovanje. Znotraj organizacijske psihologije jo je še posebej pritegnilo področje psihološkega blagostanja zaposlenih ter socialno-psihološki procesi, ki potekajo znotraj organizacij.