Storitev z nasmeškom

V študijskem letu 2014/15 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom dr. Eve Boštjančič, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Sanja Sever, Meta Jerala in Amadea Gomboc so posnele kratek film z naslovom  Storitev z nasmeškom. V filmu so želele opozoriti na spregledano obliko dela s čustvi, ki v sodobnim delovnih okoljih pridobiva na čedalje večji veljavi. Od zaposlenih se tako pričakuje prijazen pozdrav, nasmeh, očesni stik in ustrezno izkazovanje pozitivnih čustev. Spoznali boste, katere dve obliki čustvenega dela poznamo, njune prednosti in pomanjkljivosti, obenem pa se boste tako zaposleni kot tudi delovne organizacije opremili z nekaterimi praktičnimi napotki za lažje in manj naporno čustveno delo.