Psihologija dela

Vloga javne uprave

Pišeta: Anja Uršič in Petra Avsec

Javna uprava se v vsakdanjem življenju dotika vseh nas, skorajda ni človekovega delovanja, v katerega ne bi bila vključena. Z njo se srečujemo na vsakem koraku, še posebej pa ob pomembnih življenjskih dogodkih. Ob današnjem hitrem tempu življenja nam je v interesu, da bi vse stvari uredili v čim krajšem možnem času in kar se da enostavno. Javna uprava se nam, uporabnikom, pri tem zelo prilagaja, saj večino stvari lahko uredimo kar na spletu.

ju1Z javno upravo se srečujemo vsakodnevno, zato je zelo pomembno, da vemo, kaj obsega in kako pomembna je njena vloga. Kot študentki Fakultete za upravo sva skozi študij to dodobra spoznali. Javna uprava ima vpliv na gospodarski, socialni in kulturni ravni ter na razvoj in bivanje vsakega posameznika. Predstavlja izvršilni mehanizem države, ker državi daje moč in osnovo učinkovitosti. Sodi med pomembne usmerjevalce družbenega razvoja, je zelo razgibana po dejavnosti, zaposluje veliko ljudi (30.758 oseb na dan 1. 10. 2014, portal E-uprava) in za svoje delovanje potroši velik del proračuna. Uprava je pomožna, vendar nujno potrebna dejavnost, ki omogoča opravljanje temeljne dejavnosti.

Splošno mnenje ljudi o javni upravi je, da je le-ta nujno zlo, da večina zaposlenih nič ne dela in za to prejema plačo. Uporabniki vidijo le dolgotrajno reševanje zadev, čakanje v dolgih vrstah in nejevoljo javnih uslužbencev. Veliko ljudi je tudi mnenja, da je v slovenski javni upravi preveč zaposlenih. Temu mnenju se ne moreva pridružiti, saj je glede na zaposlovanje v javni upravi Slovenija primerljiva z drugimi državami. Obstajajo namreč raziskave, ki kažejo, da ima glede na število prebivalcev Slovenija podoben delež zaposlenih v javni upravi kot druge države.

Zaradi slabih finančnih razmer in krize obstaja prepoved nadaljnjega zaposlovanja v javni upravi, ki je izredno neproduktivna, saj preprečuje prihod mladega, svežega kadra v javno upravo. Prav primanjkljaj mladih javnih uslužbencev bo pokazal svoje zobe v prihodnosti, ko se bodo starejši javni uslužbenci upokojevali, mladih pa ne bo, ker se ne zaposlujejo. Seveda bodo potem lahko zaposlili nove javne uslužbence, vendar pa ti ne bodo imeli praktičnega znanja in izkušenj, kar bo predstavljalo velik problem za nemoteno delovanje javne uprave v prihodnosti.

Velik problem slovenske javne uprave je politično kadrovanje, ki je pod vplivom prejšnjega sistema in po katerem se kadruje glede na pripadnost (glede na delitev naš/njihov) in ne glede na ustrezno znanje. In čeprav se naj v Sloveniji v javni upravi ne bi zaposlovalo na novo, to za politično kadrovanje očitno ne velja, saj do tega kadrovanja prihaja tudi v času te obstoječe prepovedi. Za slovensko javno upravo je že na splošno značilna velika vpetost politike. Seveda je to do neke mere normalno, saj je javna uprava nekakšen instrument za izvajanje navodil politike, vendar pa se zastavlja vprašanje, ali je tolikšna vpetost politike, kot je značilna za Slovenijo, še dopustna. Pri javni upravi namreč velja načelo samostojnosti javnih uslužbencev, kar med drugim pomeni, da so le-ti neodvisni od menjave politike. Na žalost pa se v Sloveniji z menjavo političnega vrha v večini primerov zamenjajo tudi zaposleni v javni upravi. Tudi kadrovanje se potem izvaja glede na politično pripadnost javnih uslužbencev, sorodstvenih vezi – nepotizma in pogosto usposobljenost uslužbenca za delovno mesto sploh ni upoštevanakot merilo.ju2

Problematika javne uprave se kaže tudi v nemotiviranosti in melanholičnosti javnih uslužbencev za dosego boljših rezultatov. Zakaj? V veliki meri je to posledica ukinitve dodatkov za uspešnost kot posledico krize in potrebnega varčevanja. Iz tega sledi, da bo človek v javni upravi delal le toliko, kot se od njega zahteva.

Nihče ne ve, kako se bo javna uprava razvijala in spreminjala. Dejstvo pa je, da bo vse večji in hitrejši napredek tehnologije precej vplival na javno upravo. Meniva, da v prihodnosti ne bo več potrebe po takšni količini zaposlenih, sploh na okencih, saj bo večino zadev možno opraviti kar iz domačega naslanjača.

Če želite izvedeti več:

Več o psihologiji dela v javni upravi si lahko preberete v Praktikumu.

____________________________________________________________________________________________

vloga javne upraveAnja Uršič (desno) je zaposlena v Abanki Vipa d. d. Prosti čas rada preživlja v naravi, na sprehodih s svojim psom, rada pa se tudi ukvarja s svojimi nečaki in nečakinjami.

Petra Avsec (levo) poleg študija dela preko študentskega servisa in išče redno zaposlitev, ki bi jo izpopolnjevala in nadgradila njeno znanje. V prostem času se druži s prijatelji na kavicah, gleda filme ter hodi na sprehode in izlete.