Lastnosti trga dela

Zaključna konferenca projekta SUPER PSIHOLOG – Kakovostni prvi koraki v psihološko delo

Psihologi zaključujejo projekt SUPER PSIHOLOG. Radi bi vam predstavili ugotovitve projekta in načrte za prihodnost supervizirane prakse psihologov začetnikov, ki vstopajo na trg dela.
Vabijo Vas na konferenco Kakovostni prvi koraki v psihološko delo, ki bo v četrtek, 2. junija 2016, od 9:30 do 17. ure  v veliki dvorani Zavoda RS za zaposlovanje, Parmova 32, Ljubljana.
Na konferenci se boste seznanili s supervizijskimi izkušnjami norveških partnerjev, pregledali dobre prakse na področju prehoda iz izobraževanja v delovno prakso in rezultate evalvacije projekta SUPER PSIHOLOG (splošnih rezultatov projekta, modulov usposabljanja, sistema supervizirane prakse, ki smo ga razvili, in supervizije mentorjev). Predstavili bodo tudi zamisli za potek supervizirane prakse v bodoče in razvoj supervizije kot take. V popoldanskem delu boste na delavnicah s praktičnim delom spoznali vidike učinkovitega komuniciranja psihologov in načine razvoja strokovnih kompetenc psihologa s supervizijo.