Pozitivno organizacijsko vedenje / Uspešnost in učinkovitost

Zelena delovna mesta

Zelena delovna mesta so delovna mesta, s katerimi se preko zmanjševanja porabe energije, vode, surovin in spodbujanja brez-ogljične ekonomije izognemo onesnaževanju in pripomoremo k varovanju biološke raznolikosti ter obnove ekosistemov (UNEP).

Potrebe po zelenih delovnih mestih po svetu naraščajo. V mnenjski raziskavi, ki jo je leta 2010 izvedlo Združenje upravljalcev s človeškimi viri, so odkrili, da se 40 % organizacij usmerja k ustanavljanju zelenih delovnih mest ali pa že obstoječim delovnim mestom dodeljuje okolju prijazne zadolžitve (SHRM, 2011).

pexels-photo-29594

Področje ozelenjevanja organizacij se je s pomočjo kadrovskih strokovnjakov v zadnjem času zelo razširilo, saj število novih prispevkov na to temo iz dneva v dan narašča. Po svetu torej vedno bolj prepoznavajo pomen trajnostne usmeritve organizacij in vloge kadrovskih strokovnjakov pri njenem spodbujanju.

V seminarski nalogi Vloga psihologov pri uveljavljanju zelenih delovnih mest in ozelenjevanju obstoječih delovnih mest ter organizacij Polona Kalc predstavi področje zelenih delovnih mesti in njihov potencial v Sloveniji. Lahko preberete tudi o tem, kako lahko psihologi (dela in organizacije) pripomorejo k trajnostni usmeritvi gospodarstva preko spodbujanja razvoja zelenih delovnih mest in ozelenjevanja obstoječih delovnih mest ter organizacij.

Seminarsko nalogo najdete tukajpexels-photo-131231

Advertisements