Sodeluj v raziskavi

Delam v tujini. A kaj je vplivalo na to odločitev?

ČAS IZVEDBE: 10.8.2017 do 30.9.2017

KDO LAHKO SODELUJE: Slovenci, stari nad 18 let, ki trenutno delajo in živijo v tujini

KRATEK OPIS RAZISKAVE: V okviru svoje magistrske naloge na Oddelku za psihologijo FF UL se je študentka psihologije lotila raziskovanja vrednot in dejavnikov, ki so v največji meri vplivali na odločitev za delo v tujini pri Slovencih, ki trenutno delajo in živijo v tujini. Spletna anketa zajema dva vprašalnika, pri čemer pri prvem ocenite vaše vrednote, pri drugem pa ocenite, v kolikšni meri je posamezen dejavnik vplival na vašo odločitev za delo v tujini.

POVEZAVA DO VPRAŠALNIKA: https://www.1ka.si/a/136690 (izpolnjevanje vam vzame 10 – 15 minut)

IZVAJALCI: študentka Karmen Vajngerl pod vodstvom mentorice izr.prof.dr. Eve Boštjančič

Advertisements