Prijava / Program

Bliža se konferenca RTM

Osrednja elementa, potrebna za trajnostni menedžment, sta učinkovit izbor in skrb za svoje ključne kadre.

Imate občutek, da Slovenci ne razmišljamo dovolj o trajnostnem razvoju? Se delodajalci v Sloveniji premalo ukvarjajo z razvojem osebnega potenciala ključnih kadrov? Se vam zdi, da je skrb za zdravje bolj napisana vrednota kot pravilo?

Vabljeni, da z nami razmišljate, kako pomembna in nujno potrebna je psihofizična zrelost ključnih kadrov za nemoteno funkcioniranje celotne organizacije. V organizaciji nikoli ne morejo biti osrednji element zgolj procesi, produkti, strategije in projekti, vedno je osrednji človek, ki jih upravlja.

Kaj? Konferenca RTM 2017 – Razvoj Trajnostnega Menedžmenta: Od občutka do celostne obravnave.
Kdaj? V torek, 24. 10. 2017 med 9:00 in 16:00
Kje? V Stanovski dvorani na Ljubljanskem Gradu
Kdo? Različni strokovnjaki s kadrovskega področja, vodje, direktorji in lastniki podjetij.
Kako se prijavim? Na spletni strani – http://www.konferenca-rtm.si/#prijava

Kakšne prispevke lahko pričakujete?
Kratke 15 minutne interaktivne nastope 21 strokovnjakov iz širšega kadrovskega področja, ki bodo z vami delili izkušnje iz svoje prakse. Za pokušino vam predstavljamo kratek prispevek mladih organizacijskih psihologov na RTM: Postopki izbire kadra v Sloveniji.

Študentje pod mentorstvom doc. dr. Boštjana Bajca so pripravili zelo zanimivo in aktualno raziskavo o pogostosti uporabe različnih praks na področju selekcije med več kot 600 Slovenskimi podjetji:

»Za izhodišče smo vzeli trditev, da je že pri izbiri kadra pomembno, da uporabljamo tiste selekcijske metode, ki bolje napovedujejo uspešnost na delovnem mestu in s katerimi lahko kot delodajalci izberemo kakovostne ključne kadre. Našo raziskovalno skupino je zato zanimalo, na kakšen način poteka izbira kadra v Sloveniji in katere selekcijske metode uporabljajo podjetja v naši državi. V ta namen smo v različnih obdobjih letošnjega leta pri več kot 1000 delodajalcih iz javnega in zasebnega sektorja ter nevladnih organizacij poizvedeli, katere postopke izbire uporabljajo pri kadrovanju.

Ugotovili smo, da večina delodajalcev v selekcijskem postopku najpogosteje uporablja intervju, ki zelo dobro napoveduje uspešnost zaposlenih na delovnem mestu. Druga najpogosteje uporabljena metoda pa je prebiranje življenjepisov. Čeprav slednja velja za metodo, ki slabše napoveduje delovno uspešnost, je pri delodajalcih zelo priljubljena. Enako velja tudi za priporočila (pisno ali ustno mnenje, da je določen posameznik ustrezen kandidat za delovno mesto), ki jih uporablja več kot polovica anketiranih delodajalcev. Poleg tega pa smo ugotovili, da delodajalci zelo pogosto s pomočjo preizkusne delovne dobe ocenijo, kako učinkovit bo zaposleni na svojem novem delovnem mestu.

Kot zanimivost naj povemo tudi to, da smo z raziskavo odkrili, da lahko delodajalce razdelimo v tri klastre. V prvega sodijo tisti delodajalci, ki uporabljajo vsaj eno izmed dražjih selekcijskih metod (npr. psihološko testiranje, ocenjevalne centre), a hkrati tudi prebiranje življenjepisov in intervju. V drugi klaster smo uvrstili tiste, ki selekcije ne opravljajo z dražjimi metodami, ampak nove kadre raje izbirajo s pomočjo strukturiranega intervjuja, prebiranja življenjepisov ali primera delovne naloge. V tretji klaster pa sodijo tisti, ki selekcijo opravijo na podlagi nestrukturiranega intervjuja, prebiranja življenjepisov, priporočil, poznanstev, poizvedbe na spletu ipd. Slednji torej pri selekciji uporabijo veliko metod, a te slabše napovedujejo delovno uspešnost.«
Katja Habuš, dipl. psih. (UN.) v imenu študentske organizacijske ekipe

Konferenco priporočamo vsem, ki se zanimajo za organizacijsko psihologijo in širše kadrovsko področje. Na konferenci bodo ideje in odgovore dobili vsi, za katere velja:

  1. Zdravje na delovnem mestu je pomembna vrednota, za katero se je vedno vredno truditi.
  2. Želim si spoznati dobre prakse na področju rekrutinga in usmerjanja kariernega razvoja.
  3. Želim skrbeti in razvijati trajnostni menedžment v svoji organizaciji.

PRIJAVA

Če želite o konferenci izvedeti še več, se lahko obrnete direktno na organizatorje:

 

Iris Božič, dipl. psih. (UN.) Mail: iris.bozic@taktika-plus.si Tel: 01 42 14 400 Taktika plus, d.o.o.

  Jan Kovačič, univ. dipl. psih. Mail: jan.kovacic@taktika-plus.si Tel: 01 42 14 400 Taktika plus, d.o.o.

 

 

Advertisements