Lastnosti trga dela / Psihologija dela / Sodeluj / Sodeluj v raziskavi

Povabilo k sodelovanju v raziskavah

Praznični december je tu, študentom magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani pa lahko podarite darilo tudi vi – to leto si namreč za Božič želijo vaše mnenje! Vabimo vas k sodelovanju v raziskavah, ki so natančneje opisane spodaj. Namen projekta je preveriti zaznave, zaposljivost, zaposlovanje in ravnanje s starejšimi zaposlenimi. Zaradi narave raziskav lahko sodelujejo le zaposleni, stari nad 50 let.

Rezultate bodo predstavili tudi na konferenci 50 + Ni ovira, je dobra izbira!, ki bo potekala maja 2018 v Laškem.

Tehnološke spremembe in izobraževanja pri zaposlenih, starejših od 50 let:
Študentje preverjajo mnenje zaposlenih nad 50 let, in sicer o tehnološkem stanju in izobraževanju v podjetjih in organizacijah. Zanima jih, kaj lahko starejši kot relativno izkušeni zaposleni povedo o možnih izboljšavah, pomanjkljivostih in koristih uporabe tehnologije in učinkovitega izobraževanja. Za vsako mnenje bodo izredno hvaležni. V raziskavi lahko sodelujete tukaj.

Prepričanja zaposlenih po 45. letu:
Študente zanimajo metastereotipi pri starejših zaposlenih, starih nad 45 let. Radi bi preverili, ali se prisotnost metastereotipov povezuje z osebnostnimi lastnostmi in lokusom kontrole ter dobili vpogled v to, kako metastereotipe učinkovito spreminjati. Pripravili so dva vprašalnika, ki sta si popolnoma enaka, z izjemo ene razlike, ki pa vam je ne smejo izdati. Kliknite na enega ali drugega, vsakega udeleženca bodo zelo veseli.

Psihofizično zdravje in delovna učinkovitost starejših zaposlenih:
Študentje izvajajo raziskavo, kjer preverjajo psihofizično zdravje starejših zaposlenih. Ugotoviti želijo tudi, ali kronične bolečine vplivajo na njihovo delovno učinkovitost in v kolikšni meri. Če želite biti del prve tovrstne raziskave in spadate v njihov raziskovalni vzorec (zaposleni nad 50 let s kroničnimi bolečinami), vas vabijo, da rešite vprašalnik in se jim pridružite.

Stališča zaposlenih, starejših od 50 let, glede prilagajanja organizacij na njihove potrebe:
Kako (in če sploh) se organizacije v Sloveniji prilagajajo na potrebe zaposlenih, starejših od 50 let? Študente zanima vidik zaposlenih – kako oni zaznavajo prilagajanje organizacij in ali so s tem zadovoljni. K sodelovanju v raziskavi vabijo zaposlene, stare nad 50 let.

Delo, želja po upokojitvi in strah pred izgubo zaposlitve pri zaposlenih, starejših od 50 let:
Ali ste zadovoljni s svojimi delovnimi pogoji? Kako ti vplivajo na vašo željo po upokojitvi? Ali pa vas ravno zaradi njih skrbi možnost izgube zaposlitve? Študente zanima, kako se v Sloveniji delovni pogoji povezujejo z željo po upokojitvi, v kolikšni meri starejši zaposleni čutijo strah pred izgubo zaposlitve in kakšne so njihove strategije spoprijemanja z možno izgubo zaposlitve. V raziskavi lahko sodelujete tukaj.

Odnos med osebnostjo, zadovoljstvom in motivacijo na delovnem mestu:
Kakšno je vaše zadovoljstvo in motivacija za delo? Študente v raziskavi zanima odnos med osebnostjo, zadovoljstvom ter motivacijo na delovnem mestu pri zaposlenih, starejših od 50 let. Poleg tega pa vam po koncu reševanja, če želite, pošljejo tudi opis vaših osebnostnih lastnosti. V raziskavi sodelujete tukaj. Hkrati lahko k reševanju podobne ankete povabite tudi mlajše od 35 let. Povezava do ankete za mlajše zaposlene je tukaj.

Vabljeni k sodelovanju v katerikoli od zgornjih raziskav, prav tako pa bodo študentje veseli, če boste k sodelovanju povabili še koga. Izsledki raziskav jim bodo omogočili razviti nova spoznanja o starejših zaposlenih, to pa bo delodajalcem ponudilo priložnost, da delovna mesta v še večji meri prilagodijo tudi njim.

Advertisements