Sodeluj / Sodeluj v raziskavi

Spet na delovnem mestu – raziskava o povratku na delo po bolniški odsotnosti

Povratek na delovno mesto je veliko več kot samo odsotnost bolezenskega stanja. Z našo raziskavo
želimo ugotoviti, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na to, da je posameznikov povratek na delovno
mesto uspešen.
Če ste zaposleni in ste bili v zadnjem letu na bolniški odsotnosti, vas vabimo k sodelovanju v
raziskavi: Spet na delovnem mestu, ki jo izvajamo na Oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti v
Ljubljani.
Prosili bi vas, da izpolnite naslednji vprašalnik: https://www.1ka.si/a/159595. Za izpolnjevanje boste
potrebovali približno 10 minut.
Veseli bomo, če boste vprašalnik posredovali tudi prijateljem, družinskim članom in sodelavcem, ki bi
lahko bili del naše ciljne skupine.
Že vnaprej se vam lepo zahvaljujemo za sodelovanje.