HRM / Lastnosti trga dela / Organizacijske spremembe in razvoj / Psihologija dela

Prvi HR hekaton o prihodnosti dela

Piše: Neža Podlogar

V četrtek, 15. marca 2018, je v Ljubljani potekal prvi HR hekaton, na katerem je osem sodelujočih podjetij k reševanju kadrovskih izzivov povabilo svoje najbolj zavzete zaposlene različnih profilov. Pri inoviranju kadrovskih praks so sodelovali tudi študentje kadrovskih smeri, mentorji, facilitator Perry Timms in motivacijski govorec dr. Aleksander Zadel.

Začetno predavanje vsem skupinam (foto: Matic Gabriel)

Kaj hekaton sploh pomeni?

Hekaton (ang. hackathon) je dogodek, kjer skupine različnih posameznikov rešujejo raznovrstne izzive. Gre za kreativno reševanje problemov, kjer se spodbuja iskanje nenavadnih, novih rešitev. Tokrat je hekaton obsegal tematiko dela v prihodnosti, pri čemer je vsaka skupina dobila drugačen izziv, s katerim se podjetja trenutno spopadajo.

Namen hekatona »Prihodnost dela«

Glavni namen je vpeljati metodo inoviranja v področje kadrovanja, kjer so inovativni pristopi nujno potrebni, če želijo tehnološko napredna in hitro rastoča podjetja privabiti, motivirati ter obdržati najboljše zaposlene. HR hekaton je povezal več kot 70 udeležencev, ki so pod vodstvom facilitatorja Perryja Timmsa in izkušenih mentorjev razmišljali o medgeneracijskem sodelovanju, spodbujanju digitalno usmerjene organizacijske kulture, novih načinih učenja znotraj organizacije, spodbujanju zavzetosti zaposlenih na vseh nivojih (tudi v proizvodnji), medpodjetniški izmenjavi (talentov, projektov in dobrih praks), zagotavljanju IT-kompetenc, privlačnosti za milenijce in generacijo Z; o skrbi za dobro počutje zaposlenih, spodbujanju inovativnosti, oblikovanju sodelovalnega okolja in o inovativnih pristopih k pridobivanju novih sodelavcev.

Vsaki skupini so svetovali mentorji in Perry Timms (foto: Matic Gabriel)

Med 12 predstavljenimi idejami, kako izboljšati delo in delovna mesta v prihodnosti, je komisija izbrala najbolj kreativno, najbolj aplikativno, najbolje raziskano in najbolje predstavljeno idejo. Več o zmagovalnih idejah pa si lahko preberete tukaj.

Osebni vtis z dogodka

Kot študentka sem se tudi sama udeležila hekatona in sodelovala v eni izmed skupin. Največjo prednost vidim v raznolikosti članov skupin – različni poklici, teoretična ozadja, izkušnje in generacije so veliko pripomogli k razmišljanju v vse smeri in nizanju raznolikih idej, pomagalo pa je tudi sproščeno vzdušje, pozitivna energija ter ravno prav tekmovalnosti.

Sam potek dela v skupini je okvirno določen in vsaka skupina najprej svoj izziv konkretno opredeli in razmisli, kakšne bodo posledice in vrednost rešitve določenega problema. Nato se loti iskanja vseh možnih rešitev. V končni fazi pa se odločijo za t.i. “killer hack” oz. najboljšo in najbolj kreativno rešitev, ki jo še naprej razvijajo ob pomoči nasvetov mentorjev. Vsaka skupina ima 3 minute časa, da svojo idejo tudi predstavi.

Za boljši vtis o vzdušju na dogodku pa priporočamo ogled spodnjega videa: