Sodeluj / Sodeluj v raziskavi

Raziskava o kariernem razvoju in odločanju mlajših odraslih

Raziskovalca dr. Miha Zagoričnik in dr. Nino Rode pod okriljem Zavoda RS za zaposlovanje izvajata raziskavo o poklicnem/kariernem razvoju in odločanju mlajših odraslih ljudi. Preučujeta izobraževalne in poklicne poti mladih odraslih ter vlogo raznovrstnih dejavnikov na teh poteh. V zvezi s tem bosta v mesecu juniju, juliju in avgustu izvajala individualne raziskovalne intervjuje. V kolikor bi bili pripravljeni deliti svojo izobraževalno in poklicno zgodbo (vsi podatki bodo seveda anonimni) in na ta način prispevati v boljšemu vpogledu v potek kariernega razvoja mladih odraslih ljudi v Sloveniji, vas vljudno vabita k sodelovanju.

V intervjuju lahko sodeluje vsak, ki je star med 25 in 30 let. V raziskavi se osredotočajo na raznolikost tem, še posebej nevsakdanje kariere, prekinitve izobraževanja, menjavanje študijev/služb/poklicev, težave na delovnem mestu, nezmožnost pridobiti ustrezno delo, vpliv pomembnih zunanjih dejavnikov na potek kariere, kot npr. bolezen, partnerstvo, starševstvo ipd., karierne krize, neodločenost, konflikti interesov, težave pri odločanju… Posamezni intervju traja približno eno uro. Intervju se lahko izvaja na vam ljubi lokaciji, lahko pa tudi preko spleta (skype, viber etc.).

Za sodelovanje v intervjuju se obrnite na:

Miha Zagoričnika (miha.zagoricnik@gmail.com; 031-257-758).