Sodeluj / Sodeluj v raziskavi

Sodelovanje v raziskavi o organizacijski energiji med managerji

Kdaj ste nazadnje izmerili energijski naboj v vašem podjetju?

Energijski naboj se odraža skozi stanje organizacijske energije, ki se kaže v moči in zagnanosti, s katero v podjetju oziroma organizaciji delujete, v stopnji inovativnosti, intenzivnosti dela, spretnosti prilagajanja spremembam, pripadnosti in zavzetosti.

V organizaciji obstajajo štiri različne vrste energije v razmerju med njeno kakovostjo in intenzivnostjo. To so: energija produktivnosti, energija udobja, energija razjedanja in energija malodušja.

S projektom, katerega poslanstvo je dvig organizacijske energije za večjo strast in trajnostno rast, podpiramo okolja, kjer lahko zaposleni odklepajo svoje talente, uresničujejo svoje potenciale in s svojo energijo prispevajo k uresničevanju ciljev organizacije. Organizacijsko energijo merimo že od leta 2006.

Vabljeni k ogledu projekta in prijavi

Voditelji prihodnosti so tisti, ki znajo gospodariti z organizacijsko energijo – najpomembnejšim naravnim virom, ki ga v organizacijo prinašajo ljudje. Zato smo pripravili posebno raziskavo organizacijske energije med managerji in vas vabimo k sodelovanju. Raziskava je povsem anonimna. Rezultati bodo objavljeni 6. 12.2018 na konferenci  Vodenje za dvig organizacijske energije.