Sodeluj / Sodeluj v raziskavi

Vabilo k sodelovanju v raziskavi: Delovne navade zaposlenih Slovencev

Kakšne so vaše navade, ko pridete na delovno mesto? Ali takoj zagrizete v svoje delovne naloge in
najprej naredite tisto, kar vam je najbolj neprijetno, ali raje odlašate in si najprej vzamete odmor za
kavico ter na začetku opravite tiste aktivnosti, ki so krajše in enostavnejše?

Če ste ob branju zgornjih vprašanj razmišljali, kako se z nalogami na delovnem mestu spoprimete
sami, vas vabimo k sodelovanju v raziskavi. Iščemo zaposlene, ki bi si lahko vzeli 10 minut časa in
odgovorili na nekaj vprašanj glede navad med delovnim časom. Vsi odgovori so anonimni, s svojim
sodelovanjem pa boste pripomogli k rezultatom magistrske naloge.

Povezava do vprašalnika:
https://www.1ka.si/a/200429.