Etika / HRM / Lastnosti trga dela / Organizacijske spremembe in razvoj / Psihologija dela / Ranljive skupine / Selekcijski postopek / Sodeluj / Struktura, kultura, klima / Čustva pri delu

Dan za spremembe 2019: odpravimo diskriminacijo na delovnem mestu

Katedra za psihologijo dela in organizacijo na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani se je odzvala akciji Slovenske filantropije Dan za spremembe. Več o akciji si lahko preberete na tej povezavi.

frame_1_delay-2s.jpg

Katedra za psihologijo dela in organizacije (FF, Oddelek za psihologijo, Ljubljana) se pridružuje akciji “Dan za spremembe: odpravimo diskriminacijo”. Slika: Slovenska filantropija

Namen akcije je opozoriti na bolj odkrite in prikrite, neformalne in institucionalne oblike diskriminacije v povezavi z zaposlovanjem in delom. Odvil se bo niz dogodkov, ki jih bodo na omenjeni katedri organizirali v mesecu marcu in aprilu 2019. Dogodki so namenjeni slušateljem predmetov Psihologija dela in Kadrovska psihologija v študijskem letu 2018/ 2019 in bodo potekali v sklopu seminarja pri obeh predmetih. Svoja razmišljanja in opozorila, kaj lahko kot bodoče psihologinje in psihologi naredijo za izboljšanje delovanja na področju zaposlovanja, dela in delovnih razmerij, pa bodo predstavili v obliki plakatov in drugih izdelkov na razstavi na Oddelku za psihologijo.

In na kakšen način se bo katedra akciji pridružila? Odvil se bo niz treh dogodkov, ki jih na kratko predstavljamo spodaj.

  1. marca 2019, med 9:40 in 11:20 bosta potekali predavanji za študente:
  • prof. dr. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani bo predstavil in razložil, kaj je diskriminacija, oblike diskriminacije, ki so prisotne v sodobnem času, tudi na področju zaposlovanja in dela.
  • doc. dr. Mirko Prosen z Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju bo v sklopu predavanja Predstavitev rezultatov projekta INTEGRA INTERREG ltalia-Slovenija V-A 201.4-2020: pasti diskriminacije v zdravstveni obravnavi, predstavil, kako so tudi delavci oz. delavke lahko z izjavami, dejanji ali odsotnostjo teh v odnosu do klientov izvajalci diskriminacije.
frame_0_delay-1s.jpg

Študenti psihologije na ljubljanskem oddelku za psihologijo bodo v sklopu Katedre za psihologijo dela in organizacije pripravili razstavo fotografij dogodkov in svojih pogledov na temo akcije. Slika: Slovenska filantropija

2. aprila 2019, bodo slušatelji predmeta Psihologija dela in Kadrovska psihologija v času seminarjev v manjših skupinah podali svoj pogled na diskriminacijo v delovnem okolju, skozi prizmo psihologije in dela psihologa v organizaciji. Kaj lahko storim sam_a in kako lahko psihologija pripomore k  preprečevanju diskriminacije v povezavi z delom, bosta vprašanji, ki bodo študentke in študente vodili skozi razmišljanja.

2. – 6. aprila 2019 bodo na Oddelku za psihologijo predstavljene fotografije dogodkov in razmišljanja študentov in študentk. 


S tem katedra skupaj s študenti podpira akcijo in na svojstven, akademski način akcijo plemeniti z razmišljanji študentov in študentk. S tem pa skupaj s študenti izraža željo, da bi v družbi bilo diskriminacije na delovnem mestu čedalje manj in da bi se proti njej vsi zavestno borili.