Virus in delo od doma – nič lažjega!

Verjetno v teh časih ni več človeka, ki ne bi slišal za »korona virus« (z uradnim imenom SARS-Cov-2). Zaradi preprečevanja hitrega širjenja virusa se lahko zgodi, da bodo ljudje v določenih podjetjih pričeli z delom od doma. To s seboj prinaša nove izzive ter spremembe, ki se jim bo treba znotraj določene skupine prilagoditi. Sledijo predlogi in ideje, kako te nove prilagoditve znotraj delovnega procesa čim bolje izpeljati.

Jasni cilji in vloge v skupini

Delo od doma od nas zahteva jasno opredelitev ciljev našega dela ter vlog članov skupine pri doseganju zastavljenih ciljev. Čisto vsak član skupine mora razumeti kako sam prispeva k doseganju cilja ter kakšne so ključne prioritete pri njegovem delu in pri delu skupine. Paziti je potrebno tudi pri kakršnih koli spremembah, in sicer morajo biti o njih obveščeni popolnoma vsi člani skupine.

Pozornost zahteva tudi večja možnost nepričakovanih dogodkov, ki lahko vplivajo na cilje skupine. Vodja mora biti vedno pripravljen na različne prošnje o času dela, morebitne odsotnosti zaposlenih, prav tako pa mora biti pripravljen na spremembe na mednarodnem trgu, ki lahko povzročijo spremembo ključnih ciljev skupine.

Osebna interakcija

Najbolj pomembno pri delu od doma je ostati osredotočen na ljudi v skupini in ne le na cilje, ki jih morajo le-ti doseči. Potrebno je puščati nekaj časa za osebno interakcijo ljudi, k temu spada tudi t.i. small talk. K višanju osebne interakcije pripomorejo redni sestanki preko različnih oblik video klicev in manjša uporaba e-maila, kjer lažje pride do napak v komunikaciji. Pomembno je tudi, da se vodja pri delu v skupini osredotoči na vse osebe v skupini. Pri tem jim je lahko v pomoč tehnika, kjer imajo pred seboj fotografije članov skupine, saj tako sprejemajo bolj objektivne odločitve pri dodeljevanju nalog.

Nova delovna okolja

Spremembe pa se zgodijo tudi v delovnem okolju. Pri delu od doma je seveda vsak v drugačnem okolju, vsak s svojimi distraktorji – pri nekom doma lajajo psi, lahko imajo majhne otroke, ki jih prekinjajo med klicem, spet pri drugih se lahko sliši hrup iz ceste itd. Tako je pomembno, da se člani skupine spoznajo z delovnim okoljem določene osebe. Če bomo razumeli njihovo delovno okolje, bomo postali tudi bolj občutljivi in uvidevni na njihove omejitve pri delu od doma. Pri tem moramo biti še posebej pozorni na ne-stereotipno reagiranje.

Vse te spremembe in izzivi pa s seboj nosijo tudi nove priložnosti. Odkrili boste nove načine dela, prav tako pa se boste lahko osredotočili na določene stvari, ki v običajnem delovnem okolju lahko ostanejo skrite ali neizrečene, kar vam bo le v pomoč pri nadaljnem delu v skupini.

Prirejeno po:

Gardner, K. H. in Matviak, I. (2020). Coronavirus could force teams to work remotely. Pridobljeno s https://hbr-org.cdn.ampproject.org/c/s/hbr.org/amp/2020/03/coronavirus-could-force-teams-to-work-remotely

Avtorica: Sara Pavlović