HRM / Lastnosti trga dela / Organizacijske spremembe in razvoj / Psihologija dela / Sodeluj / Sodeluj v raziskavi

Rezultati ankete o planiranju nasledstev v srednje velikih in velikih delovnih organizacijah v Sloveniji

Februarja je v okviru katedre za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani potekala raziskava Planiranje nasledstev v srednje velikih in velikih delovnih organizacijah v Sloveniji. Raziskovalo se je trenutno dogajanje v praksi, v raziskavi so sodelovali HR managerji ali direktorji srednje velikih in velikih podjetij, ki so rešili kratko anketo. Danes z vami delimo rezultate ankete. 

V anketi je sodelovalo 69 udeležencev, starih od 25 do 60 let. Največ jih je zaposlenih na področju predelovanih dejavnostih (16%), informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (15%), finančnih in zavarovalniških dejavnosti (13%) ter trgovine, vzdrževanja in poprave motornih vozil (11%).

Z metodo planiranja nasledstev se je že srečalo 73% udeležencev, od tega jih je 34% metodo že izvajalo. Trenutno v Sloveniji izvaja metodo planiranja nasledstev 44% delovnih organizacij, 26% pa ima metodo v kadrovskih načrtih, a je še ne izvajajo. Udeleženci metodo planiranja nasledstev izvajajo najmanj eno leto in največ 12 let, v povprečju šest let. Najpogostejši razlog za izvajanje metode je pripravljenost na planirane odhode, na drugem mestu pa zadržanje ključnih kadrov.

Podrobneje si lahko o rezultatih ankete preberete na povezavi.

Priložnost za sodelovanje!

Avtorici raziskave sta trenutno v fazi bolj poglobljenega raziskovanja metode načrtovanja nasledstev v podjetjih. V kolikor v vašem podjetju izvajate planiranje nasledstev, bosta zares zelo veseli, če ju kontaktirate (klavdija.sernek@gmail.com) za sodelovanje pri kratkem (do 30 minut) Skype ali Zoom ali telefonskem intervjuju.

Zahvaljujeta se vsem, ki ste že sodelovali in upata, da bomo skupaj lahko sodelovali še v drugem delu raziskovanja. Hvala za vašo pripravljenost in pomoč!