HRM / Prostovoljstvo / Psihologija dela

VODJE HR SLUŽB – SODELUJTE V RAZISKAVI

Izvajanje korporativnega prostovoljstva znotraj delovne organizacije je eden izmed pomembnejših pokazateljev družbene odgovornosti. Delovne organizacije izvajajo tovrstno prostovoljstvo na različne načine, dobro pripravljen prostovoljski program pa lahko zelo pozitivno vpliva na vse deležnike programa.

  • Kako pa se v korporativno prostovoljstvo vključujete v vaši organizaciji?
  • Kateri so ključni razlogi za vključevanje tovrstnih programov?
  • Kakšne strategije za implementacijo tovrstnega prostovoljstva uporabljate?

V sodelovanju s Slovensko filantropijo študentje magistrskega študija psihologije pripravljamo vseslovensko raziskavo o korporativnem prostovoljstvu, ki je namenjen vodjam kadrovskih služb in vodjam delovnih organizacij, zato vabimo vse vodje, da se raziskavi pridružite in nam pomagate razjasniti tematiko v slovenskem prostoru.📊

Povezava do vprašalnika: https://1ka.arnes.si/a/3551

V primeru morebitnih dodatnih vprašanj se lahko obrnete na vodjo raziskave na Slovenski filantropiji, Sabrino Lever (sabrina.lever@filantropija.org) ali na vodjo raziskave na Oddelku za psihologijo, dr. Evo Boštjančič (eva.bostjancic@ff.uni-lj.si).

Že vnaprej se vsem lepo zahvaljujemo za sodelovanje!