Sodeluj v raziskavi o karierni preusmeritvi!

Sodobni pogled na karierno pot zahteva spremembo tradicionalnega pojmovanja kariere, ki
ga povezujemo z dokončno in nepovratno odločitvijo. Kariera danes vedno bolj označuje
posameznikovo dinamično in fleksibilno gibanje v različne smeri. Zato sploh ni presenetljivo,
da v sodobnem času, v katerem je individualizacija odgovornosti posameznika za njegov
karierni razvoj še posebej poudarjena, postaja pojav karierne preusmeritve vedno bolj
aktualen.

Kaj pa posameznika motivira pri sprejemanju pogumne odločitve o spremembi svoje
karierne poti? Kaj mu pomaga pri vztrajanju pri takšni odločitvi? Kako se sooča z morebitnimi
ovirami ter na kakšen način karierna preusmeritev spremeni življenje posameznika?
Za namene magistrske naloge študentka Karla Breščić izvaja raziskavo, katere namen je
oblikovati model motivacije za karierno preusmeritev ter proces opredeliti s psihološkega
vidika. K sodelovanju vabi osebe, ki so:

– prostovoljno odločile zamenjati svojo karierno pot oziroma so svojo delovno pot
začele na novo, na drugem področju dela,
– so svojo prvo kariero opravljale minimalno dve leti.


V kolikor se odločite za sodelovanje, bo vaša naloga odgovoriti na nekaj vprašanj o vaši
osebni izkušnji s procesom karierne preusmeritve. Vprašanja se bodo nanašala na motivacijo
glede odločitve o spremembi kariere, na zaznane spodbude in ovire v procesu karierne
preusmeritve ter na posledice takšne odločitve. Vsi pridobljeni odgovori bodo anonimizirani
in bodo služili izključno v pedagoške in znanstveno-raziskovalne namene.
Vabimo vas, da s sodelovanjem v raziskavi pomagate osvetliti proces karierne preusmertive v
slovenskem prostoru.


Zainteresirani za sodelovanje ali v primeru morebitnih vprašanj glede raziskave, prosimo
pišite Karli Breščić na e-naslov: karlabrescic@gmail.com ali pokličite na: 00385 91 934 0515.
Že vnaprej se vsem lepo zahvaljujemo za sodelovanje!