Vabljeni, da izpolnite anketni vprašalnik: Vloga različnih dejavnikov o nameri o karierni preusmeritvi

Vir: Pexels.com

Sprememba kariere oz. karierna preusmeritev je premik v novo zaposlitev oz. zaposlitev, ki ni del tipičnega kariernega napredovanja. Razlikuje se od spremembe službe, ki se nanaša na menjavo službe ali dela znotraj običajne karierne poti, npr. v obliki napredovanja. Pri karierni preusmeritvi gre torej za drugo delovno področje, kjer so znanja in spretnosti s preteklega delovnega mesta skoraj neuporabna.


Kdo sem? Sem Ana Frühauf, študentka magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in pripravljam magistrsko delo z naslovom Vloga karierne pripadnosti, kariernega zadovoljstva in značilnosti dela pri nameri o karierni preusmeritvi.

Kdo lahko sodeluje: K sodelovanju vabim vse zaposlene (tudi študentsko delo) posameznike, stare med 18 in 65 let.

Kaj raziskujem: Raziskujem vlogo različnih dejavnikov o nameri o karierni preusmeritvi.

Reševanje ankete vzame približno 5 minut, za sodelovanje pa se vam vnaprej zahvaljujem! 

Povezava do ankete oz. vprašalnikahttps://1ka.arnes.si/a/362330ed

Vir: Pexels.com