O konferenci

Logo-beli-brezobroba

Študenti magistrskega študija psihologije pod mentorstvo doc. dr. Eve Boštjančič v sodelovanju z Oddelkom za psihologijo Univerze v Ljubljani organizirajo brezplačno enodnevno strokovno konferenco z naslovom Tujina, moja službena domovina – iz znanosti v prakso (psihološka podpora zaposlenim, ki odhajajo na delo v tujino). Konferenca odpira področje, ki ga pri napotitvi na delo v tujino organizacije pogosto zanemarjajo.

V sklopu konference se bodo zvrstila številna krajša predavanja, določene vsebine bodo predstavljene na posterjih, organizirana pa bo tudi okrogla miza z uglednimi gosti različnih strok. Dotaknili se bodo številnih izzivov, ki jih prinaša delo v tujini. Med drugim bodo predstavili strahove Slovencev pred odhodom, govorili bodo o selekciji kandidatov za delo v tujini, o vsebini podpore zaposlenim pred odhodom, med samim bivanjem v tujini in po vrnitvi ter seveda o usklajevanju dela in družine. Osrednji gost konference bo dr. Boyd Johnson z Univerze Wesleyan v Indiani (ZDA), ki nam bo predstavil raziskovanje kulturne inteligentnosti kot enega ključnih predpogojev za učinkovito in uspešno delo v novih kulturah. Pridružili se mu bodo tudi ostali strokovnjaki, kot so psihologinja mag. Saša Fajmut, svetovalka za kadre v NLB, psihologinja Maja Žlender in teolog Franci Kokalj, ki sodelujeta s slovensko vojsko pri nudenju psihološke podpore slovenskim vojakom v tujini, in drugi.

Na konferenco vabljeni kadroviki, podjetniki, psihologi, študenti in vsi tisti, ki vas ta tematika zanima.

Prijave za brezplačno udeležbo so možne na tej spletni povezavi.

Sponzorji_končni