Delo med dopustom v povezavi z delovno motivacijo in zadovoljstvom
Pozitivno organizacijsko vedenje

Delo med dopustom v povezavi z delovno motivacijo in zadovoljstvom

Dopust je kot daljše obdobje odsotnosti z dela, podeljeno zaposlenemu, namenjen za počitek, rekreacijo ali potovanja in traja več kot dva dni. Tina Kastelic je v diplomski nalogi preučevala odnos dela med dopustom z delovnim zadovoljstvom in delovno motivacijo. Namen raziskave je bil preveriti, ali zaposleni med dopustom delajo vedno več, pri čemer so jo … Nadaljujte z branjem

Igrifikacija: Ali igra sodi na delovno mesto?
Organizacijske spremembe in razvoj / Uspešnost in učinkovitost

Igrifikacija: Ali igra sodi na delovno mesto?

Igra je povsod okoli nas V modernem času je igra postala zelo popularna in profitabilna industrija, ljudje pa so jo sprejeli v vsakdanje aspekte svojega življena. Igrifikacija postaja pomembno orodje tudi v organizacijah in se uporablja predvsem na področju učenja, motiviranja in spodbujanja zavzetosti zaposlenih (Bunchball, 2015). Pozitivni izidi igrifikacije v organizacijah naj bi se … Nadaljujte z branjem

Povezanost nagrajevanja z motiviranjem zaposlenih za dosego ciljev v podjetju
Pozitivno organizacijsko vedenje

Povezanost nagrajevanja z motiviranjem zaposlenih za dosego ciljev v podjetju

Za uspešno poslovanje in razvoj podjetja so pomembni usposobljeni in motivirani zaposleni, ki zavzeto delajo in izpolnjujejo cilje podjetja. Magistrska naloga poskuša na podlagi raziskovalnega dela ugotoviti možne povezanosti med nagrajevanjem, motivacijo in zavzetostjo pri delu ter priti do izhodišč za postavitev novih ali dopolnitev obstoječih sistemov nagrajevanja v proučevanih podjetjih. Več o ugotovitvah si … Nadaljujte z branjem