Je upravljanje s človeškimi viri etično?
Etika / HRM

Je upravljanje s človeškimi viri etično?

Kadrovski strokovnjaki se pri delu pogosto srečujejo z etičnimi dilemami in vprašanji. Ali so postopki, ki jih uporabljamo v kadrovske namene etični? Kdaj se začne manipulacija z zaposlenimi? Kdaj posegamo v pravice zaposlenih ali kandidatov? Kje je meja pri varovanju podatkov? Ali je testiranje sposobnosti v namene zaposlovanja etično sporno?  V etično dilemo se zapletemo … Nadaljujte z branjem

Vloga pravičnosti v organizaciji
Odnosi z zaposlenimi / Čustva pri delu

Vloga pravičnosti v organizaciji

Prve raziskave organizacijske pravičnosti izvirajo iz 60ih let (Adams, 1963, 1965; v: Cohen-Charash in Spector, 2001). Cohen-Charash in Spector (2001) sta objavila metaanalizo, v kateri sta se osredotočila na spremenljivke, ki se povezujejo z zaznavo pravičnosti v organizaciji. Preverjala sta, kako se distributivna, postopkovna in interakcijska nepravičnost povezujejo z delovno uspešnostjo, kognicijo ter čustvi zaposlenih … Nadaljujte z branjem

Nepošteno ravnanje organizacij (in tistih, ki tam delajo)
Konflikti

Nepošteno ravnanje organizacij (in tistih, ki tam delajo)

Neka mera nepoštenosti je v socialnih, poslovnih in osebnih interakcijah sprejemljiva. Zlomi velikih podjetij pa nam postavljajo vprašanja o tem, kako regulirati nepoštenost organizacij. Vzroke za nepoštenost opisujejo različni modeli in teorije, v kontekstu organizacijske nepoštenosti pa je za obravnavo posebej zanimiva samopodoba in samo-zavajanje managerjev ter predsedstva korporacije. Nepoštenost Hall (2013) definira kot vedenje, … Nadaljujte z branjem

Okrevanje organizacije po neetičnem ravnanju
Etika

Okrevanje organizacije po neetičnem ravnanju

Etika v kontekstu organizacije je pomembna tema. Podjetja veliko vlagajo v upoštevanje etike, izobraževanje ter usposabljanje zaposlenih na tem področju. Neetično ravnanje posameznika škodi ugledu organizacije ter njenemu finančnemu stanju. V medijih pogosto zasledimo zgodbe o neetičnem ravnanju v organizacijah. Veliko raziskav na tem področju se ukvarja z iskanjem dejavnikov, ki vodijo do neetičnega ravnanja. … Nadaljujte z branjem

Poslovni procesi v vrtincu etike, vrednot in moralne odgovornosti
Etika

Poslovni procesi v vrtincu etike, vrednot in moralne odgovornosti

16. in 17. oktober 2013: Management poslovnih procesov  Doc. dr. Eva Boštjančič je imela na Mednarodni poslovni konferenci predavanje z naslovom Poslovni procesi v vrtincu etike, vrednot in moralne odgovornosti. Rdeča nit predavanja je bila misel, da morajo biti organizacijske vrednote realne in kredibilne, saj vplivajo na veliko več kot le na zadovoljstvo. Po sprejetju ustreznih vrednot … Nadaljujte z branjem