Videonadzor: ali je naša zasebnost zaščitena pri delu?
Etika

Videonadzor: ali je naša zasebnost zaščitena pri delu?

Tako kot drugje, ima tudi na delovnem mestu vsakdo pravico do določene stopnje avtonomije. Pri tem pa prihaja do nasprotja interesov – na eni strani interes delodajalca, ki ima pravico do oblasti nad svojimi sredstvi (torej tudi pravico, da jih nadzira), po drugi strani pa je zakonit interes zaposlenega, ki utemeljeno pričakuje določeno stopnjo zasebnosti … Nadaljujte z branjem

Integriteta in avtonomija na delovnem mestu
HRM

Integriteta in avtonomija na delovnem mestu

Z besedno zvezo “ocenjevanje integritete” imamo v kontekstu psihologije dela v mislih ocenjevanje iskrenosti, zanesljivosti, vestnosti in odkritosti na delovnem mestu. Avtonomija na delovnem mestu pa predstavlja svobodo, ki jo imajo posamezniki pri izvajanju nalog na delovnem mestu, vključno s svobodo pri organiziranju časa, sprejemanju odločitev ter izbiro delovnih metod. Več o tej temi in … Nadaljujte z branjem