Latest Entries
Starejši na trgu dela (radijska oddaja)
Lastnosti trga dela

Starejši na trgu dela (radijska oddaja)

 V radijski oddaji Studio ob 17ih so govorili o pomenu ohranjanja dragocenih izkušenj starejših za trg dela in širšo družbo ter o prenašanju teh izkušenj na mlajše generacije. Zanimal jih je prehod iz delovno aktivne dobe v upokojitev ter katere možnosti se odprejo starejšim, ko končajo poklicno kariero. Prisluhnite tako prispevkom iz terena kot razmišljanjem … Continue reading

Strokovna konferenca RISK 2016: Prenavljanje poslovanja in poslovnega tveganja
Organizacijske spremembe in razvoj

Strokovna konferenca RISK 2016: Prenavljanje poslovanja in poslovnega tveganja

“Kdor tvega, ta zmaga,” je moto več kot 20 elitnikov slovenskega poslovnega prostora, ki bodo na konferenci RISK z naslovom Prenavljanje poslovanja in poslovna tveganja podelili, kako se soočajo s tveganji pri svojem delu. Z nami bodo med drugimi mag. Tomaž Berločnik, Predsednik uprave Petrola, dr. Andrej Kovačič z Ekonomske fakultete v Ljubljani, mag. Maja Šušteršič, predsednica … Continue reading

Povezanost splošne samoučinkovitosti in osebnostnih lastnosti
Sodeluj / Sodeluj v raziskavi

Povezanost splošne samoučinkovitosti in osebnostnih lastnosti

ČAS IZVEDBE: 21.07.2016 do 14.11.2016 KDO LAHKO SODELUJE: vsi zaposleni KRATEK OPIS RAZISKAVE: Raziskava preučuje povezanost splošne samoučinkovitosti in osebnostnih lastnosti (ekstravertnost, vestnost, odprtost, sprejemljivost in nevroticizem) v slovenski populaciji. Dodatno preverja še razlike v povprečni izraženosti splošne samoučinkovitosti pri raziskovalcih na področju naravoslovnih ved in ostalo populacijo. Vključuje nekaj demografskih vprašanj in dva vprašalnika … Continue reading

Kaj potrebujem za zagon uspešnega start-up-a?
Podjetništvo, samozaposlitev

Kaj potrebujem za zagon uspešnega start-up-a?

V študijskem letu 2015/16 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Sabina Čepon, Urška Umer, … Continue reading

Učinkovito vodenje v medgeneracijskem delovnem okolju
Vodenje

Učinkovito vodenje v medgeneracijskem delovnem okolju

”V procesu razvoja vodstvenega kadra je že kar nekaj časa  prisotno urjenje managementa, a dandanes vse pogosteje razvojni postopek vključuje tudi tematike vodenja in delovanja v različnih kulturnih okoljih. Najboljše je delo lahko opravljeno v timih, globalnih ter medgeneracijskih. Danes je zelo pomembno, da vnesemo v delo različne perspektive, kajti vsak izmed nas na svet … Continue reading

Kje zasidrati svojo kariero?
Organizacijske spremembe in razvoj

Kje zasidrati svojo kariero?

V študijskem letu 2015/16 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Tjaša Furlan, Suzana Makarič, … Continue reading