Osnovni pojmi

Razlage pojmov so pripravili študenti 3. letnika prve stopnje študija psihologije v okviru seminarja pri Psihologiji dela (v študijskem letu 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 in 2017/18). Prispevke so urejali pod mentorstvom doc. dr. Katarine Babnik, doc. dr. Eve Boštjančič in dr. Boštjana Bajca. Študenti so pri seminarju razvijali kompetenco analiziranja, povzemanja in predstavljanja informacij, kompetenco pisanja preglednega znanstvenega oziroma strokovnega prispevka ter se urili v aktivni uporabi internetnih urejevalnikov in orodij. Pojmi so dostopni tudi na spletni strani wikipedia.

Seznam pojmov:

A

B

Č

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Š

T

U

V

W

Y

Z

Ž