Sodelovanje v raziskavi o organizacijski energiji med managerji
Sodeluj / Sodeluj v raziskavi

Sodelovanje v raziskavi o organizacijski energiji med managerji

Kdaj ste nazadnje izmerili energijski naboj v vašem podjetju? Energijski naboj se odraža skozi stanje organizacijske energije, ki se kaže v moči in zagnanosti, s katero v podjetju oziroma organizaciji delujete, v stopnji inovativnosti, intenzivnosti dela, spretnosti prilagajanja spremembam, pripadnosti in zavzetosti. V organizaciji obstajajo štiri različne vrste energije v razmerju med njeno kakovostjo in … Nadaljujte z branjem

Raziskava o kariernem razvoju in odločanju mlajših odraslih
Sodeluj / Sodeluj v raziskavi

Raziskava o kariernem razvoju in odločanju mlajših odraslih

Raziskovalca dr. Miha Zagoričnik in dr. Nino Rode pod okriljem Zavoda RS za zaposlovanje izvajata raziskavo o poklicnem/kariernem razvoju in odločanju mlajših odraslih ljudi. Preučujeta izobraževalne in poklicne poti mladih odraslih ter vlogo raznovrstnih dejavnikov na teh poteh. V zvezi s tem bosta v mesecu juniju, juliju in avgustu izvajala individualne raziskovalne intervjuje. V kolikor … Nadaljujte z branjem