Psihološko blagostanje zaposlenih

Infografiki: Maša Košorok in Manca Ajdišek

O psihološkem blagostanju smo najbrž že vsi slišali, saj se o njem v sklopu pozitivne psihologije vse bolj govori. Nanaša se na glavne vidike človekovega optimalnega izkustva in delovanja. Ko pa govorimo o psihološkem blagostanju na delovnem mestu, pa to postane nekoliko bolj zapleten koncept, ki je odvisen od mnogih dejavnikov na delovnem mestu – medosebni odnosi z zaposlenimi, delovna klima na delovnem mestu, odnos z vodjo oz. šefom, možnost osebnostne rasti na delovnem mestu, stimulativno delovno okolje, plača, skrb za zdravje na delovnem mestu …

V splošnem lahko dejavnike, ki vplivajo na psihološko blagostanje na delovnem mestu, delimo na negativne in pozitivne. Prikazani so v spodnji infografiki, avtorice Maša Košorok.

info_Košorok

Vsi bi se želeli na delovnem mestu počutiti dobro, srečno, izpolnjeno, z možnostjo osebnostnega in kariernega napredka ter občutja medosebnega spoštovanja s sodelavci in nadrejenimi. A pot do psihološkega blagostanja na delovnem mestu je “dolga”, a vsekakor ne nedosegljiva! Potrebno je zadostiti mnogim dejavnikom, da lahko na koncu dneva rečemo: “Na delovnem mestu se počutim dobro in srečno!” In kaj se mora na tej “poti” vse dogoditi, da lahko na koncu dneva to rečemo? Prikaz poti do boljše organizacije in posledično boljšega psihološkega blagostanja na delovnem mestu si lahko ogledate na spodnji infografiki avtorice Manca Ajdišek.

info_Ajdišek

Več o blagostanju si lahko preberete v diplomskem delu, ki govori o povezavi med delovnim mestom in blagostanjem, in v prispevku, ki govori o vplivu duševnega zdravja na vedenje vodje in posledično na zaposlene.