Delovno okoljo, delovno zadovoljstvo in psihološko blagostanje

Povezanost delavnega okolja z delovnim zadovoljstvom in psihološkim blagostanjem: Z delovnim mestom v organizaciji je zaposlenemu dodeljeno njegovo delovno okolje , ki  v različni meri podpira opravljanje njegovih delovnih aktivnosti. Če so zaposleni “kapital” organizacije, so delovno zadovoljni zaposleni “obogateni kapital”. Več o tej temi si lahko preberete v diplomski nalogi Povezanost delavnega okolja z delovnim zadovoljstvom in psihološkim blagostanjem Maje Tartare.