Hekaton? Hekaton!

Kaj je hekaton?

Hekaton je organiziran dogodek, kjer se združijo različni posamezniki z namenom reševanje določenega problema, iskanja inovativnih rešitev ali ustvarjanja inovativnih produktov (večinoma digitalnih produktov). Beseda Hekaton (angl. “Hackathon”) izhaja iz združitve besed “hack” in “marathon” in naj bi metaforično pomenila tekmovanje v prenosu znanja med ljudmi oziroma tekmovanje v reševanju poslovnih izzivov.

Hekaton je lahko izpeljan v obliki tekmovanja, kjer zmagovalna skupina dobi nagrado. (Vir: Pexels)

Dogodek je torej lahko izpeljan v obliki tekmovanja, kjer zmagovalna ekipa dobi nagrado (npr. denarna nagrada, izobraževanje, mentorstvo, produkt ipd.). Bistvo hekatona je, da se na dogodku oblikujejo raznolike skupine ljudi, ki si med seboj delijo izkušnje in znanje ter imajo različne želje, potrebe, navade in pričakovanja. Dogodki so orientirani na delo, vendar hkrati ponujajo priložnost za druženje in povezovanje. Vsebino srečanj določi organizator dogodka, vsebina pa je lahko zelo specifična (npr. Inovativni načini povečevanja zavedanja in prepoznavanja kapi) ali bolj splošna (npr. Prihodnost dela). Prav tako pa je možno, da vsebina hekatona sploh ni določena, kar pomeni, da se lahko udeleženci ukvarjajo z idejo, ki jim je najbolj zanimiva.

Kakšne vrste hekatonov ločimo?

Hekatone ločimo glede na:

  • vsebino:

a) hekatoni za razvoj inovativnih tehnologij (npr. Javascript hekaton, razvoj računalniških iger);

b) socialni hekatoni ali “na problem orientirani” hekatoni (npr. varovanje z vodo, korupcija);

c) hekatoni osredotočeni na specifično industrijo (npr. hekatoni za turizem, šport, kozmetiko).

  • čas izvajanja:

a) enodnevni (npr. Competo HR hekaton);

b) večdnevni (npr. “Make the Breast Pump Not Suck!” hekaton).

  • znotraj/zunaj podjetja:

a) notranji (angl. Internal): organizirani znotraj enega podjetja, kjer so udeleženci zaposleni;

b) zunanji (angl. External): namenjeni vsem posameznikom, ne glede na njihovo delovno mesto.

  • kraj izvajanja:

a) fizični ali “offline”: potekajo na določenem mestu;

b) virtualni ali “online”: potekajo preko spleta.

Kaj je namen hekatonov?

Namen hekatona je ponuditi intenzivno in angažirano druženje različnih posameznikov in podjetij za hiter razvoj nekih idej ali produktov. Bistvo je torej združiti ljudi z raznovrstnim znanjem in izkušnjami za razvoj inovativnih rešitev določene problematike. Posledično hekaton predstavlja priložnost za prenos znanja med različnimi generacijami in poklicnimi profili, vzpostavljanje stikov med udeleženci in uveljavljenimi podjetji, iskanje prvih strank za podjetja, validiranje določenih novih idej, pridobivanje članov ekipe za še neizpeljane projekte, možnost izboljšave že nastalih idej ali združevanje podobnih idej med seboj in pridobivanju novega kadra.

Hekaton združuje ljudi z raznovrstnim znanjem in izkušnjami za razvoj inovativnih rešitev določene problematike. (Vir: Pexels)

Kako poteka hekaton?

Potek hekatonov je različen, saj so to lahko enodnevni ali večdnevni dogodki, kar vpliva na sam program dogajanja. Kljub temu pa je struktura hekatonov dokaj podobna in si sledi:

Potek hekatona

Če želite izvedeti več o hekatonu, o njegovem razvoju, učinkih itd., si lahko preberete seminarsko nalogo Saše Bajc, kjer je opisan tudi konkreten primer izvedbe hekatona v Sloveniji.