Zadovoljstvo s sestanki na delovnem mestu – rezultati ankete
Timsko delo / Uspešnost in učinkovitost

Zadovoljstvo s sestanki na delovnem mestu – rezultati ankete

Piše: Ana Aškerc Čas, ki ga zaposleni preživijo na sestankih se še vedno zvišuje. Tako so sestanki ena izmed najpogostejših oblik komunikacije v organizaciji. Vedenje zaposlenih na sestankih in njihove izkušnje s sestanki lahko vplivajo na veliko različnih vidikov njihovega dela ter prav tako vplivajo na splošni uspeh organizacije (Kauffeld in Lehmann-Willenbrock, 2012; Rogelberg, Allen, … Nadaljujte z branjem

Advertisements
Zakaj uporabiti team building?
Timsko delo

Zakaj uporabiti team building?

V študijskem letu 2015/16 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Blažka Plahutnik Baloh, Hana … Nadaljujte z branjem

Advertisements
Vloga osebnostnih lastnosti študentov pri vključevanju v mentorski odnos na zaposlitvenem področju
Odnosi z zaposlenimi / Psihologija dela / Timsko delo

Vloga osebnostnih lastnosti študentov pri vključevanju v mentorski odnos na zaposlitvenem področju

V zadnjem času odkrivajo pomembne pozitivne učinke mentoriranja za mentoriranca, mentorja in tudi za samo organizacijo, v kateri le to poteka. Magistrska naloga se osredotoča na formalne programe mentorstva, pri čemer ugotavlja razliko v osebnostnih značilnostih med študenti, ki so vključeni v formalni mentorski program in tistimi, ki v tovrstne programe niso vključeni. Več si … Nadaljujte z branjem

Advertisements
Posledice konfliktov znotraj tima
Konflikti / Timsko delo

Posledice konfliktov znotraj tima

Kakšne posledice ima konflikt znotraj tima na njegovo delovanje? V katerih pogojih lahko konflikt škoduje ali koristi delu tima? De Dreu in Gelfand (2008; v: de Wit idr., 2011) konflikt opredeljujeta kot proces, ki izvira iz zaznave o različnosti med člani tima. Avtorji razlikujejo med tremi vrstami konfliktov znotraj tima: konflikt, vezan na nalogo (vključuje … Nadaljujte z branjem

Advertisements
Skrivnosti gradnje učinkovitih timov
Timsko delo

Skrivnosti gradnje učinkovitih timov

O timskem delu je danes veliko govora. Zaradi globalizacije in tehnološkega napredka sodobne organizacije delujejo v zelo tekmovalnem okolju. Organizacije morajo biti za preživetje v takšnem okolju prilagodljive ter inovativne. Ta rezultat pa lahko dosežejo le funkcionalni in učinkoviti timi. Na kratko lahko opredelimo tim kot skupino ljudi, ki deluje kot celota za uresničitev določenega … Nadaljujte z branjem

Advertisements
Oblikovanje in vodenje učinkovitih timov: Belbinove timske vloge
Timsko delo / Uspešnost in učinkovitost

Oblikovanje in vodenje učinkovitih timov: Belbinove timske vloge

Učinkovita gradnja tima je ena izmed pomembnih nalog organizacije. Kljub temu, da vemo, da na uspešnost tima vplivajo številni dejavniki, v literaturi veliko pozornosti posvečajo raznolikosti med člani tima ter njihovim timskim vlogam. Poznavanje timskih vlog ter njihovih značilnosti nam nudi vpogled v delovanje tima, daje nam osnovo za gradnjo učinkovitega tima ter smernice za načrtovanje … Nadaljujte z branjem

Advertisements
Skupinski zanos v delovnem okolju
Timsko delo / Čustva pri delu

Skupinski zanos v delovnem okolju

Predstavljajte si delovni tim, ki bi se na sestankih povezal in z navdušenjem in visoko učinkovitostjo iskal rešitve. Ali pa skupino zaposlenih, ki bi s skupnimi močmi ustvarili izdelek, ki ga nihče izmed posameznikov sam ne bi zmogel. Pri tem bi bili zaposleni zadovoljni, navdušeni in motivirani za nadaljnje delo. V teh primerih govorimo o … Nadaljujte z branjem

Advertisements