Vloga osebnostnih lastnosti študentov pri vključevanju v mentorski odnos na zaposlitvenem področju
Odnosi z zaposlenimi / Psihologija dela / Timsko delo

Vloga osebnostnih lastnosti študentov pri vključevanju v mentorski odnos na zaposlitvenem področju

V zadnjem času odkrivajo pomembne pozitivne učinke mentoriranja za mentoriranca, mentorja in tudi za samo organizacijo, v kateri le to poteka. Magistrska naloga se osredotoča na formalne programe mentorstva, pri čemer ugotavlja razliko v osebnostnih značilnostih med študenti, ki so vključeni v formalni mentorski program in tistimi, ki v tovrstne programe niso vključeni. Več si … Nadaljujte z branjem

Skrivnosti gradnje učinkovitih timov
Timsko delo

Skrivnosti gradnje učinkovitih timov

O timskem delu je danes veliko govora. Zaradi globalizacije in tehnološkega napredka sodobne organizacije delujejo v zelo tekmovalnem okolju. Organizacije morajo biti za preživetje v takšnem okolju prilagodljive ter inovativne. Ta rezultat pa lahko dosežejo le funkcionalni in učinkoviti timi. Na kratko lahko opredelimo tim kot skupino ljudi, ki deluje kot celota za uresničitev določenega … Nadaljujte z branjem

Oblikovanje in vodenje učinkovitih timov: Belbinove timske vloge
Timsko delo / Uspešnost in učinkovitost

Oblikovanje in vodenje učinkovitih timov: Belbinove timske vloge

Učinkovita gradnja tima je ena izmed pomembnih nalog organizacije. Kljub temu, da vemo, da na uspešnost tima vplivajo številni dejavniki, v literaturi veliko pozornosti posvečajo raznolikosti med člani tima ter njihovim timskim vlogam. Poznavanje timskih vlog ter njihovih značilnosti nam nudi vpogled v delovanje tima, daje nam osnovo za gradnjo učinkovitega tima ter smernice za načrtovanje … Nadaljujte z branjem

Kako zgraditi učinkovit tim v javni upravi
Timsko delo

Kako zgraditi učinkovit tim v javni upravi

V študijskem letu 2013/14 so študentje Fakultete za upravo, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom dr. Eve Boštjančič raziskovali, kako zgraditi učinkovit tim v javni upravi ter na koncu pripravili predstavitev (v Power Point Showu – .pps). V predstavitvi so naštete značilnosti učinkovitega timaa, enajst predlogov, kako učinkovitost izboljšati in slovenski ter dva videa v angleščini, … Nadaljujte z branjem