Ne pozabimo na mehke veščine!

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

V svetu trga dela se srečujemo z vse večjimi in hitrejšimi spremembami. Zelo je pomembno, kako se z njimi soočamo in prilagajamo. Več kot bomo imeli strategij in potrebnih veščin, bolje bomo delovali v spreminjajočem se svetu.


Avtorici: Viktorija Perenič in Tinkara Jeršan

Z nastopom četrte industrijske revolucije je prišlo do velikih sprememb na trgu dela in tako tudi pričakovanj, ki jih imajo delodajalci od kandidatov za zaposlitev. Poleg visoke strokovne teoretične usposobljenosti in so danes na trgu dela pomembne še druge lastnosti delavcev, ki v izobraževanju navadno niso v ospredju. Imenujemo jih mehke veščine. Omogočajo učinkovito prilagajanje spremembam in spopadanje z izzivi. Pomembne so za uspešnost na vseh delovnih mestih, ne glede na panogo.

V posnetku, ki sta ga avtorici posneli v okviru magistrskega študija, opisujeta mehke veščine. Slednje se delijo na kognitivne, medosebne, intelektualne in praktične spretnosti. Poleg znanja, izkušenj, spretnosti, kreativnosti in motivacije, so izjemno pomembne za kakovostno opravljanje dela v organizaciji oz. profesionalnem okolju.

Zelo je pomembno, da se zavedamo, kakšne spretnosti iščejo delodajalci, da se lažje prilagodimo trgu dela. Več o spretnostih komuniciranja, timskega dela, usmerjenosti k strankami in samoiniciativnosti si lahko pogledate na naslednji povezavi:

Ne pozabimo na mehke veščine: Viktorija Perenič in Tinkara Jeršan