Kritično mišljenje pri zaposlenih: pregled vprašalnikov
HRM / Odnosi z zaposlenimi / Psihologija dela / Timsko delo / Uspešnost in učinkovitost / Čustva pri delu

Kritično mišljenje pri zaposlenih: pregled vprašalnikov

Na naši strani večkrat objavimo preglede vprašalnikov na določeno temo. Objavljen je bil pregled vprašalnikov delovnih vrednot, danes pa vam predstavljamo pregled vprašalnikov kritičnega mišljenja pri zaposlenih. Avtorice: Ivana Matovina, Mara Milič in Hana Weis Kritično mišljenje Kritično mišljenje lahko opredelimo kot sposobnost za prepoznavanje in analiziranje problemov ter ocenjevanje pomembnih informacij z namenom doseči … Nadaljujte z branjem

Prezentizem – pregled vprašalnikov
Etika / Lastnosti trga dela / Pozitivno organizacijsko vedenje / Psihologija dela / Stres in izgorelost / Uspešnost in učinkovitost / Zdravje in dobro počutje

Prezentizem – pregled vprašalnikov

O prezentizmu smo pisali že kar večkrat. Pokazali smo vam video o absentizmu in prezentizmu, vam predstavili vpliv prezentizma na učinkovitost dela in zanimiv blog z infografiko Prezentizem – ali nas je res tako strah ostati doma? Danes pa vam razširjamo znanje in obzorja s področja prezentizma s pregledom vprašalnikov za merjenje le-tega. Na voljo … Nadaljujte z branjem

Spletno postopanje (“Cyberslacking”) – uporaba interneta za osebne namene na delovnem mestu
HRM / Pozitivno organizacijsko vedenje / Psihologija dela

Spletno postopanje (“Cyberslacking”) – uporaba interneta za osebne namene na delovnem mestu

Spletno postopanje je izraz, s katerim označujemo namerno uporabo tehnologije (mobilnih telefonov, računalnikov, tablic in spleta) na delovnem mestu za osebne namene, pri čemer lahko to dejanje povzroči tudi škodo podjetju oziroma delodajalcu. Ko govorimo o škodi, govorimo predvsem o zmanjšani produktivnosti, pojavljajo pa se tudi škode na področju lastnine (okvara programske opreme, virusi). V … Nadaljujte z branjem

Vedenje v dobrobit organizacije
Pozitivno organizacijsko vedenje

Vedenje v dobrobit organizacije

Vedenje v dobrobit organizacije je posameznikovo vedenje, ki ni določeno v zahtevah delovnega mesta in je prostovoljno. Sestavljeno je iz sedmih dimenzij, ki se nanašajo na pomoč drugim, spoštljiv in prijateljski odnos s sodelavci, sodelovanje in zvestoba organizaciji, samostojna pobuda za delo ter prostovoljno razvijanje lastnega dela in sposobnosti za izboljšanje lastne učinkovitosti. Več o … Nadaljujte z branjem

Ugotavljanje kompetenc
HRM

Ugotavljanje kompetenc

Kompetence so skupek povezav med znanjem, veščinami in dejanji, ki vplivajo na delo posameznika in se povezujejo z uspešnostjo na delovnem mestu. Glede na vsebino lahko kompetence delimo na splošne in specifične, pri čemer so osnovne tiste, ki se pričakujejo od vseh zaposlenih ne glede na delovno mesto. Več o tej temi in o vprašalnikih, … Nadaljujte z branjem

Trpinčenje na delovnem mestu (mobing)
HRM

Trpinčenje na delovnem mestu (mobing)

Mobing pomeni načrtno psihično nasilje, trpinčenje in šikaniranje, ki lahko žrtev privede do socialne izolacije. Gre za procesno dejanje, o njem pa govorimo, če se dejanja pojavljajo vsaj enkrat na teden v obdobju šestih mesecev. Posledice mobinga se lahko kažejo kot: potrtost in obup, preutrujenost, občutek izčrpanosti, izguba volje do dela… Več o tej temi in … Nadaljujte z branjem

Stres na delovnem mestu
Stres in izgorelost

Stres na delovnem mestu

Stres je sklop odzivov našega organizma na delovanje stresorjev in poteka po zakonitem vzorcu. Stres na delovnem mestu lahko vodi v zdravstvene težave, motnje v storilnosti, kreativnosti in konkurenčnosti, kaže se v absentizmu, počasnosti, zamujanju, zapuščanju delovnih mest, neučinkovitosti, poklicnem izgorevanju… Več o tej temi in vprašalnikih, ki to merijo, najdete tukaj. Nadaljujte z branjem

Stili vodenja
HRM / Vodenje

Stili vodenja

Stil vodenja je relativno trajen vzorec ravnanja vodij in njihovega vplivanja na ljudi za doseganje skupnih ciljev. Skozi čas so se oblikovale številne teorije o samem načinu vodenja, ki so pogosto izpostavile najprimernejše stile vodenja v različnih situacijah, v odvisnosti od vodje in drugih sodelavcev. Več o tej temi in o vprašalnikih, ki to merijo, … Nadaljujte z branjem