Vedenje v dobrobit organizacije
Pozitivno organizacijsko vedenje

Vedenje v dobrobit organizacije

Vedenje v dobrobit organizacije je posameznikovo vedenje, ki ni določeno v zahtevah delovnega mesta in je prostovoljno. Sestavljeno je iz sedmih dimenzij, ki se nanašajo na pomoč drugim, spoštljiv in prijateljski odnos s sodelavci, sodelovanje in zvestoba organizaciji, samostojna pobuda za delo ter prostovoljno razvijanje lastnega dela in sposobnosti za izboljšanje lastne učinkovitosti. Več o … Nadaljujte z branjem

Advertisements
Ugotavljanje kompetenc
HRM

Ugotavljanje kompetenc

Kompetence so skupek povezav med znanjem, veščinami in dejanji, ki vplivajo na delo posameznika in se povezujejo z uspešnostjo na delovnem mestu. Glede na vsebino lahko kompetence delimo na splošne in specifične, pri čemer so osnovne tiste, ki se pričakujejo od vseh zaposlenih ne glede na delovno mesto. Več o tej temi in o vprašalnikih, … Nadaljujte z branjem

Advertisements
Trpinčenje na delovnem mestu (mobing)
HRM

Trpinčenje na delovnem mestu (mobing)

Mobing pomeni načrtno psihično nasilje, trpinčenje in šikaniranje, ki lahko žrtev privede do socialne izolacije. Gre za procesno dejanje, o njem pa govorimo, če se dejanja pojavljajo vsaj enkrat na teden v obdobju šestih mesecev. Posledice mobinga se lahko kažejo kot: potrtost in obup, preutrujenost, občutek izčrpanosti, izguba volje do dela… Več o tej temi in … Nadaljujte z branjem

Advertisements
Stres na delovnem mestu
Stres in izgorelost

Stres na delovnem mestu

Stres je sklop odzivov našega organizma na delovanje stresorjev in poteka po zakonitem vzorcu. Stres na delovnem mestu lahko vodi v zdravstvene težave, motnje v storilnosti, kreativnosti in konkurenčnosti, kaže se v absentizmu, počasnosti, zamujanju, zapuščanju delovnih mest, neučinkovitosti, poklicnem izgorevanju… Več o tej temi in vprašalnikih, ki to merijo, najdete tukaj. Advertisements Nadaljujte z branjem

Advertisements
Strah pred delovnim mestom
Čustva pri delu

Strah pred delovnim mestom

Strah pred delovnim mestom je povsem nov koncept, na nek način prevzet iz klinične psihologije in umeščen na kadrovsko področje. Nanaša se na to, da zaradi vse večjih zahtev in obremenitev na delovnem področju pri zaposlenih prihaja do različnih težav. Več o tej temi in o vprašalnikih, ki to merijo, lahko preberete tukaj. Advertisements Nadaljujte z branjem

Advertisements
Stili vodenja
HRM / Vodenje

Stili vodenja

Stil vodenja je relativno trajen vzorec ravnanja vodij in njihovega vplivanja na ljudi za doseganje skupnih ciljev. Skozi čas so se oblikovale številne teorije o samem načinu vodenja, ki so pogosto izpostavile najprimernejše stile vodenja v različnih situacijah, v odvisnosti od vodje in drugih sodelavcev. Več o tej temi in o vprašalnikih, ki to merijo, … Nadaljujte z branjem

Advertisements
Sprejemanje odločitev na delovnem mestu
HRM / Vodenje

Sprejemanje odločitev na delovnem mestu

Odločitev je izbor med mnogimi rešitvami, ki si jih zastavimo. Pravilna odločitev pa je tista, ki omogoča doseči zastavljen cilj. Na odločanje vplivajo tako notranji kot zunanji dejavniki. Prvi so navadno subjektivne narave, medtem ko so drugi predvsem objektivne narave. Več o tej temi in o vprašalnikih, ki to vsebujejo, lahko najdete tukaj. Advertisements Nadaljujte z branjem

Advertisements