Stres na delovnem mestu

Stres je sklop odzivov našega organizma na delovanje stresorjev in poteka po zakonitem vzorcu. Stres na delovnem mestu lahko vodi v zdravstvene težave, motnje v storilnosti, kreativnosti in konkurenčnosti, kaže se v absentizmu, počasnosti, zamujanju, zapuščanju delovnih mest, neučinkovitosti, poklicnem izgorevanju… Več o tej temi in vprašalnikih, ki to merijo, najdete tukaj.