Trpinčenje na delovnem mestu (mobing)

Mobing pomeni načrtno psihično nasilje, trpinčenje in šikaniranje, ki lahko žrtev privede do socialne izolacije. Gre za procesno dejanje, o njem pa govorimo, če se dejanja pojavljajo vsaj enkrat na teden v obdobju šestih mesecev. Posledice mobinga se lahko kažejo kot: potrtost in obup, preutrujenost, občutek izčrpanosti, izguba volje do dela… Več o tej temi in o vprašalnikih, ki to področje merijo, si lahko preberete tukaj.