Ugotavljanje kompetenc

Kompetence so skupek povezav med znanjem, veščinami in dejanji, ki vplivajo na delo posameznika in se povezujejo z uspešnostjo na delovnem mestu. Glede na vsebino lahko kompetence delimo na splošne in specifične, pri čemer so osnovne tiste, ki se pričakujejo od vseh zaposlenih ne glede na delovno mesto. Več o tej temi in o vprašalnikih, ki to področje preučujejo, si lahko preberete tukaj.