Vedenje v dobrobit organizacije

Vedenje v dobrobit organizacije je posameznikovo vedenje, ki ni določeno v zahtevah delovnega mesta in je prostovoljno. Sestavljeno je iz sedmih dimenzij, ki se nanašajo na pomoč drugim, spoštljiv in prijateljski odnos s sodelavci, sodelovanje in zvestoba organizaciji, samostojna pobuda za delo ter prostovoljno razvijanje lastnega dela in sposobnosti za izboljšanje lastne učinkovitosti. Več o tej temi in o vprašalnikih, ki to področje merijo, lahko najdete tukaj.