Karierna predanost je emocionalna povezanost posameznika z lastno kariero, ki vključuje motivacijo za delo na izbranem področju ter razvoj in strmenje k s kariero povezanim ciljem, ki pa niso vezani le na določeno delovno mesto, temveč obsegajo vrsto sorodnih delovnih mest, povezanih z določenim poklicnim področjem. Posameznikova karierna predanost je pomembna iz najrazličnejših razlogov; spodbuja razvoj strokovnega znanja, lahko pripelje do višjega dohodka in povečane samozavesti ter posameznikom pomaga pri spopadanju z današnjo negotovostjo zaposlitve…