Vodenje organizacij skozi spremembe

Ste pripravljeni, da vodite svojo organizacijo skozi spremembe? Zaradi vedno bolj nestabilnega in spreminjajočega okolja prihajajo spremembe v večji meri kot je bilo to v preteklosti tudi v organizacije v Sloveniji. Vendar pa raziskave kažejo, da 70-75% uvajanj sprememb ne doseže zastavljenih ciljev oz. ni izvedenih v predpostavljenem času. Do največjih težav namreč prihaja ravno pri upravljanju s človeškimi viri, zaradi česar pa se zdi razumevanje in poznavanje ljudi in njihovih odzivov na spremembe toliko bolj pomembno.

Kako pa vaša organizacija uvaja spremembe? So spremembe uvedene v skladu s tem, kar podpira teorija in mnenjem o tem, kako naj bi se uvajale s strani strokovnjakov? In ali lahko poznavanje psihologije in upoštevanje individualnih razlik pripomore k premostitvi odpora do sprememb? Vabljeni k ogledu kratkega filma in branju prispevka naše spletne strani Poslovno svetovanje: Ali lahko rešimo organizacije, ki gredo skozi spremembe? avtorice Nine Zupančič.

V študijskem letu 2017/18 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti Naravoslovno tehniške fakultete Univerze v Ljubljani (smeri grafična in medijska tehnika ter grafične in interaktivne komunikacije) pod mentorstvom izr. prof. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in asis. Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Tjaša Blaško, Eva Sušin, Nina Zupančič so tako posnele filmček z naslovom Vodenje organizacij skozi spremembe.