Spletno izobraževanje zaposlenih

Splet. Nekaj popolnoma samoumevnega v današnjem svetu, tako v prostem času kot tudi na delovnem mestu. Ampak kaj pa izobraževanje preko spleta? Spletne učilnice so v vse večjem številu uvedene že v osnovnih šolah. Kaj pa izobraževanje zaposlenih preko spleta?

Podrobneje predstavljena bo metoda Webinar oziroma spletni seminar, ki je uporabljena tako za izobraževanje v prostem času v smislu hobijev kot tudi na delovnem mestu za zaposlene. In kaj Webinar v svojem bistvu sploh pomeni? Beseda »webinar« je izpeljanka iz dveh besed in sicer »web« in »seminar«, po slovensko »splet« in »seminar«, kar povežemo v »spletni seminar«.

webinar-2636737_960_720.jpg

Webinar je predstavitev, seminar ali delavnica predvajana preko spleta s pomočjo video konference. Ključna sestavina pravega webinarja so interaktivni elementi in sicer zmožnost dajanja, prejemanja in diskusiranja informacij v živo. S pomočjo telekomunikacijskih tehnologij omogočajo dvo ali pa tudi večsmerno komunikacijo v realnem času in sicer med več posamezniki oziroma skupinami. Uporabo spletnih videokonferenc omogočajo širokopasovne internetne povezave. Za uporabo webinarja potrebujemo spletni brskalnik, s katerim dostopamo do spletne strani določenega webinarja. Število uporabnikov spletnih videokonferenc je ponavadi večje (lahko tudi do nekaj tisoč) kot pri običajnih videokonferencah. Moderator oziroma predavatelj pa skrbi za dodeljevanje pravic in vodenje videokonference. Webinarji poleg prenosa zvoka in slike običajno omogočajo tudi uporabo interaktivne table, klepeta, glasovanja, deljenja datotek itd.

V zadnjem času se pojavlja trend, ki webinarje vse bolj vključuje v treninge in izobraževanja zaposlenih. Mnogo podjetij je ukinilo veliko izobraževanj, zato da bi ohranili svojo profitabilnost, vendar pa raziskava za raziskavo kažejo, da je ključ do uspešnosti, vlaganje v razvoj spretnosti zaposlenih. To je spodbudilo iskanje cenovno ugodnejših možnosti za povečanje učinkovitosti zaposlenih in s tem virtualni trening ter webinarje.

Je privlačna metoda za nove generacije, ki so si domači z vsemi novimi tehnologijami, ki so na ta način vključene v proces učenja. Mnogi raziskovalci namreč poročajo o webinarju kot o metodi, ki je interaktivna, spodbuja aktivno sodelovanje in hitre povratne informacije, s čim bi lahko bilo pridobivanje znanja bolj učinkovito. 

Webinar pa se ne uporablja zgolj za izobraževalne namene, temveč tudi v pospeševanju prodaje. Avtorica seminarske naloge navaja 3 namene uporabe webinarja danes in sicer:

  • promoviranje izdelkov,
  • oblikovanje blagovne znamke in
  • za namene treninga in izobraževanja.

Podrobneje o metodi, prednosti in slabosti metode in še nekaj primerov pa si lahko ogledate v seminarskem delu avtorice Klavdije Repnik Šernek.