Priročnik za krepitev duševnega zdravja na delovnem mestu (Program PSDT)

Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (Program PSDT) je program, katerega namen je delodajalcem ponuditi sistematično in strokovno osnovano rešitev, kako zaposlene soočiti s psihosocialnimi dejavniki tveganja na delovnem mestu (npr. nasilje, nadlegovanje, konflikti med zaposlenimi, slaba ali neustrezna komunikacija, slabo opredeljena hierarhija odnosov v delovni organizaciji ipd.).

Program PSDT je sestavljen iz treh glavnih sklopov aktivnosti, in sicer (1) zaupne psihološke pomoči za zaposlene in njihove ožje družinske člane, (2) izobraževanj za različne skupine zaposlenih in (3) promocijskih ter preventivnih dejavnosti s področja duševnega zdravja.

“Priročnik predstavlja izvrstno izhodišče za vse delodajalce, ki se dnevno srečujejo z vprašanjem, kaj zaposlene ogroža in kaj jim lahko ponudimo – z vprašanjem oblikovanja ustreznih delovnih zahtev in virov na delovnem mestu.” – dr. Eva Boštjančič, izredna profesorica za psihologijo dela in organizacije, Filozofska fakulteta UL, Oddelek za psihologijo

Priročnik je namenjen samostojni uporabi delodajalcev, vodstvenih kadrov ter drugih zaposlenih iz področij kadrovske službe, varnosti in zdravja pri delu ter promocije zdravja na delovnem mestu. V njem bralec lahko najde zakonska izhodišča, prikaz trenutne situacije na področju duševnega zdravja v Sloveniji, hkrati pa je na jasen in sistematičen način predstavljen praktičen Program PSDT. V priročniku torej najdete prav vse – od teoretičnih izhodišč do praktičnih pripomočkov, od napotkov za delodajalce do napotkov za zaposlene, od omembe raznovrstnih preventivnih do kurativnih programov.

Priročnik PSDT je v celoti dostopen na tej povezavi.