Študentke prvega letnika magistrskega študija psihologije so za vas pripravile spletni seminar (webinar) s področja (kadrovske) psihologije. Prostovoljstvo v času izrednih razmer vam bodo predstavile skozi osebno izkušnjo prostovoljke Jelene, ki je pomagala v času poplav v Banja Luki (l. 2014)….

Kultura dolgih delovnikov, skupaj s skrbstvenim in gospodinjskim delom v zasebnem življenju vodi v preobremenjenost delavk in delavcev in nezadovoljstvo z delom, ter ima negativen vpliv na zasebno življenje, medosebne odnose in zdravje. Današnji Webinar zajema različne vidike usklajevanja dela in družine. Dotika se prednosti usklajevanja dela in družine, ključnih korakov pri uvajanju ukrepov usklajevanja v organizaciji, vloge vodij, primerov dobrih praks v Sloveniji in tega, kaj je Družini prijazno podjetje…