Recikliranje je dobra rešitev za varovanje okolja. Ne drži. No, vsaj ne v tolikšni meri, kot si želimo. Dolgo časa je bila v boju za varovanje okolja glavna mantra: “Recikliraj!”. Doma, na delovnih mestih in povsod drugod smo zato začeli postavljati ekološke otoke ter sčasoma ponotranjili ločevanje odpadkov…

Zaradi vse bolj razsežne degradacije naravnega okolja se tudi trg dela počasi, a zanesljivo, usmerja v nove, zelene poklice. Infografika prikazuje prednosti zelenih delovnih mest za organizacijo in okolje ter opozarja na ovire, ki nastajajo v procesu ozelenjevanja delovnih mest. Naslovljene so tudi…