Prednosti, ovire in vloga psihologov pri vzpostavljanju zelenih delovnih mest

Infografika: Blaž Skočaj Skok

Zaradi vse bolj razsežne degradacije naravnega okolja se tudi trg dela počasi, a zanesljivo, usmerja v nove, zelene poklice. Infografika prikazuje prednosti zelenih delovnih mest za organizacijo in okolje ter opozarja na ovire, ki nastajajo v procesu ozelenjevanja delovnih mest. Naslovljene so tudi možne vloge (kadrovskih) psihologov pri spodbujanju procesa.