Kako uspešno usklajevati delo in družino pri zaposlenih?

Avtorice: Iris Baruca, Mia Dacinger Zorko, Pika Ranc in Lucia Rojs

Kultura dolgih delovnikov, skupaj s skrbstvenim in gospodinjskim delom v zasebnem življenju vodi v preobremenjenost delavk in delavcev in nezadovoljstvo z delom, ter ima negativen vpliv na zasebno življenje, medosebne odnose in zdravje.

Današnji Webinar zajema različne vidike usklajevanja dela in družine. Dotika se prednosti usklajevanja dela in družine, ključnih korakov pri uvajanju ukrepov usklajevanja v organizaciji, vloge vodij, primerov dobrih praks v Sloveniji in tega, kaj je Družini prijazno podjetje. Namreč usklajevanje dela in družine pri zaposlenih vodi v večjo poslovno uspešnost in produktivnost organizacije. Že preprosti ukrepi imajo lahko hiter in velik pozitiven učinek na počutje, klimo in storilnost v organizaciji!

Webinar je dostopen na povezavi ali ob kliku na spodnjo sliko.

Avtorice naprošajo tudi, da po ogledu Webinarja rešite še krajši kviz (5 vprašanj), ki je dostopen na povezavi.