Skrb za zaposlene v času, ko je vse obrnjeno na glavo

Happy cheerful colleagues celebrating christmas party in office smiling giving presents. Focus on gift box.

Avtorica: Tia Mavrič

Ob koncu in začetku koledarskega leta, torej v decembru in januarju je čas, da nagradite zaposlene, jih pohvalite, motivirate in zastavite nove cilje ali postavite nove načine dela. Po navadi v decembru zaposleni prejmejo božičnico ali 13. plačo in se udeležijo božične službene zabave. Kaj pa letos? Veliko podjetij ima že več let podobne vnaprej načrtovane aktivnosti, ki jih letos ne bodo uspeli izpeljati, saj trenutne razmere vplivajo na marsikatero dejavnost. Pomembno pa je, da se prilagodite trenutnim okoliščinam in ne pozabite na svoje zaposlene. Verjamem, da v tem času potrebujejo pohvalo ali motivacijo, bolj kot kadarkoli prej.


Zakon o delovnih razmerjih sicer pojmov božičnica in trinajsta plača ne omenja, enotne definicije, ki bi razmejila božičnico in trinajsto plačo, ni, vendar pa se obe prištevata med vnaprej dogovorjene nagrade, pri čemer je trinajsto plačo mogoče šteti za sestavni del plače in je zato lahko za vsakega zaposlenega različna, znesek božičnice pa enak za vse zaposlene (Uradni List RS). Glede na to, da je pandemija vplivala na marsikatero podjetje, verjetno tudi podjetja, ki so v preteklosti izplačala božičnico/13.  plačo, le-te letos ne bodo izplačali ali pa bo znesek nižji. Ravno zaradi tega in ker denar ni vedno najboljši motivator, predvsem pa ljudi ne povezuje, je ključno, da poleg izplačil za zaposlene poskrbite na druge (letos malo bolj izvirne) načine.

Slika: Pexels.com

Da boste lažje izvedli aktivnosti, prilagojene letošnjim razmeram sem pripravila 5 točk različnih dejavnikov in praktičnih nasvetov:

  1. Še nikoli se ni poudarjala pomembnost zdravja toliko, kot letos. Delo od doma, več dela za računalnikom, zmanjšanje možnosti rekreacije in okužba s COVID-19 so le nekateri izmed dejavnikov, ki vplivajo na fizično zdravje posameznikov. Da bi zaposlenim pomagali ohranjati fizično zdravje, lahko zanje organizirate program rekreacije in zdrave prehrane, med delovnikom namenite nekaj časa vodenemu razgibavanju ali pa zaposlenim omogočite opravljanje samoplačniških specialističnih pregledov. S tem ne pomagate le ohranjati fizičnega zdravja, ampak tudi izboljšate splošno počutje in zmanjšate število bolniških odsotnosti.
  2. Pandemija je močno vplivala tudi na duševno zdravje ljudi – veliko več je rabe antidepresivov, ljudje doživljajo pomembno več stresa, dnevno pa se spopadajo z marsikatero obremenitvijo (šolanje otrok doma, varstvo, zmanjšanje dohodkov, neurejene bivalne razmere…). Zaposlenim lahko ponudite možnost psihološkega svetovanja znotraj podjetja ali pa se povežite z zunanjim strokovnjakom.
  3. Ob koncu leta podelite nagrade in pohvale zaposlenim, pomembno pa je vključiti več različnih področij in ne le delovne učinkovitosti. Pri izbiri načinov motiviranja in nagrajevanja zaposlenih ne uporabljajte le nagrad in pohval, ampak tudi priznanja, saj le-ta zvišujejo notranjo motivacijo (Hansen idr., 2002). Nagrade in priznanja podelite tudi novozaposlenim (npr. za napredek), najboljšim mentorjem, za dobro reševanje konfliktov, za izvirne ideje ipd. Zaposlenim omogočite tudi podeljevanje priznanj zaposleni-zaposlenemu, s čimer lahko zaposleni nagradijo in izpostavijo primere dobre prakse med sodelavci, proste roke pa naj imajo tudi s poimenovanjem priznanj (npr. “Najboljši serviser tiskalnika.”, “Zmeraj pripravljen pomagati.”). Tovrstne aktivnosti namreč poleg tega, da so zabavne, predvsem spodbujajo občutek cenjenosti in povezanosti s sodelavci (Shah, 2018).
  4. Glede na to, da je leto 2020 leto prilagajanj, predlagam, da vodje in kadroviki “odprete svoja vrata”. Zaposlenim na učinkovit način (1 na 1 srečanja, spletni obrazci, redni sestanki) ponudite možnost deljenja mnenj in ovir, s katerimi se spopadajo zaradi spremenjenega načina dela in (v primeru, da je to mogoče) način dela sproti prilagajajte. Ena od stvari, ki močno vpliva na zaposlene, je dejstvo, da so otroci doma in je posledično usklajevanje delovnih in zasebnih obveznosti oteženo. Če je le mogoče zaposlenim ponudite možnost fleksibilnega urnika, kar pa lahko pozitivno vpliva tudi na njihovo delovno učinkovitost in motivacijo.
  5. Velika večina podjetij sicer v mesecu decembru organizira različne aktivnosti in zabave za zaposlene, kar je dober način nagrajevanja, zaposlenim pa nudi možnost, da se sprostijo in povežejo izven pisarne. Ker letos takšne aktivnosti niso mogoče, je to priložnost, da organizirate “online zabavo”. Izbirate lahko med različnimi programi (Microsoft teams, Zoom, Skype,…), veliko pa imate tudi možnosti za izbiro aktivnosti. Nekatere izmed možnih aktivnosti so na primer različni kvizi in igre, deljenje najlepših spominov iz 2020, ciljev za novo leto in še mnoge druge. Predlagam, da sestavite seznam možnih aktivnosti in ponudite zaposlenim možnost soustvarjanja programa. Poleg tega lahko srečanje začnete ali pa zaključite tudi s podelitvijo nagrad in pohval.

Ne pozabite – tako zaposleni, kot tudi podjetja s(m)o v letošnjem letu postavljeni v izredne razmere in se soočamo z različnimi izzivi. Če potegnemo črto, bo najbolj pomembno to, da se uspešno prilagodite razmeram in da uporabite izvirne načine komunikacije, nagrajevanja in motiviranja zaposlenih, sebi pa pustite prostor za izboljšavo – konec koncev se najverjetneje prvič spopadate s takšnimi izzivi. Ker pa se razmere in ukrepi spreminjajo iz dneva v dan, verjamem, da marsikaj ne bo šlo po planu. Imejte v mislih – tudi, če boste aktivnosti izvedli z zamudo, jih bodo zaposleni vseeno cenili. Srečno!

Literatura:

Z višjo božičnico v praznični čas. (2016). Pridobljeno s: https://www.uradni-list.si/e-bilten/novica/z-visjo-bozicnico-v-praznicni-cas

Shah, N. (2018, October 26). How Companies Can Reward Employees at the End of the Year. Pridobljeno s: https://www.insightsforprofessionals.com/hr/pay-and-benefits/how-companies-can-reward-employees

Hansen, F., Smith, M., & Hansen, R. B. (2002). Rewards and recognition in employee motivation. Compensation & Benefits Review, 34(5), 64-72.


Sem študentka magistrskega študija psihologije v Ljubljani, trenutno zaposlena na področju marketinga. Zanima me psihologija od A do Ž, najbolj področje psihologije dela in organizacije, biti psihologinja pa je moja strast in ne le poklic. Svoj prosti čas najraje namenim bližnjim, impulzivnim nakupom koncertnih vstopnic in sodelovanju v debatah o občutljivih temah. 

LN: https://www.linkedin.com/in/tiamavric/