Psihološka pogodba

Psihološka pogodba predstavlja individualne predstave zaposlenega in delodajalca o pogojih njunega odnosa, ki niso zajeti v formalni pogodbi o zaposlitvi, ter se oblikuje na podlagi obljub, danih v odnosu med delavcem in delodajalcem, ter nekaterih drugih dejavnikov (npr. pretekle prakse, osebnostne značilnosti in prepričanja posameznika). Več o tem in o vprašalnikih, ki jo merijo, lahko najdete tukaj.