Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem

Ravnovesje med delom in (zasebnim) življenjem je posameznikova zaznava, da so aktivnosti znotraj in izven službe/dela usklajene in omogočajo rast v skladu s posameznikovimi trenutnimi prioritetami. Vpliv med delom in zasebnim življenjem je dvosmeren in dvorazsežen: iz dela na zasebno življenje in obratno, lahko je pozitiven ali negativen vpliv. Več o tej temi in o vprašalnikih, ki ga merijo, lahko najdete tukaj.