Hofstedejev model kulturnih dimenzij

V študijskem letu 2014/15 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom dr. Eve Boštjančič, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Avsenik Klara, Kovač Vujasinović Peter in Mervic Tina so posneli kratek film z naslovom Hofstedejev model kulturnih dimenzij. V filmu so predstavili, vsako izmed petih dimenzij ter jih ponazorili s praktičnimi primeri iz poslovnega sveta.