Koliko boste delali med poletjem? (rezultati ankete)

Delo poletje

Tokrat nas je v spletni anketi zanimalo, koliko bomo delali med poletjem oziroma koliko dopusta si bomo vzeli. Dopust je daljše obdobje, podeljeno zaposlenemu, namenjeno za počitek, rekreacijo ali potovanja in traja več kot dva dni (npr. de Bloom, 2012; Sluiter, Frings-Dresen in Meijman, 2010, v: Kastelic, 2015). Več kot tretjina udeležencev (36%) je odgovorila, da bodo delali večino poletja in si vzeli dva tedna dopusta. Skoraj četrtina (23%) dela čez poletje samo po potrebi. Nekateri (15%) delajo celo poletje, približno enako število (13%) pa je takih, ki so si vzeli tri ali več tednov dopusta. Najmanjkrat sta bila izbrana odgovora ‘ne bom delal/a’ in ‘delal/a bom večino poletja in si vzel/a 1 teden dopusta’.

Zaključimo lahko, da si zaposleni med poletjem pogosto vzamejo dopust, ki največkrat traja dva tedna. Po drugi strani pa je precej velik delež zaposlenih tudi takih, ki delajo celo poletje. Kljub temu da je dopust pomemben za okrevanje zaposlenih po stresu na delovnem mestu in za njihovo blagostanje, daljši dopust ne pomeni nujno boljše napovedi zdravja in blagostanja (Kastelic, 2015). Tina Kastelic je v svoji diplomski nalogi preučevala odnos med delom med dopustom in delovno motivacijo ter zadovoljstvom pri delu. Rezultati raziskave so pokazali, da zaposleni na vodilnih pozicijah med dopustom delajo več kot zaposleni na nevodilnih pozicijah. Poleg tega se ni potrdila hipoteza, da naj bi bili zaposleni, ki med samim dopustom delajo manj, bolj zadovoljni. Količina dopusta in hkrati tudi količina dela med dopustom je najverjetneje odvisna od posameznika, specifike njegovega dela, njegove pozicije v organizaciji, motivacije in delovne zavzetosti. Kot navaja Tina Kastelic (2015) v svoji diplomski nalogi, je pomembno zavzeto in produktivno delo, nujen pa je tudi počitek.

Slovenci delamo nadpovprečno število ur na teden, minimalno število dni dopusta pa je v primerjavi z ZDA, ki tovrstne določitve sploh nima (Američani povprečno izkoristijo 14 dni dopusta na leto), 20 dni na leto ter 12 dela prostih dni. Kljub temu je v naši anketi kar 16% udeležencev odgovorilo, da bodo delali celo poletje. Half (2014, v: Smith, 2014) je v svoji raziskavi ugotovil, da kar dva od petih zaposlenih v ZDA ne izkoristita svojih dni dopusta. Večinoma zaposlene skrbi, da bodo zaostali z delom, da jim bo delodajalec zameril, da imajo preveč dela, da bi si vzeli dopust ali pa hranijo svoje dni dopusta za čas, ko ga bodo zares potrebovali. Vendarle pa je dopust ključnega pomena za uspešno in produktivno delo zaposlenih in kot navaja tudi Hosking (v: Smith, 2014) je dopust čas, ki zaposlenemu omogoča, da se napolni z energijo in motivacijo za svoje delo. Tako se na delovno mesto vrne s svežo perspektivo in energijo.

Več o tem si lahko preberete na:

http://www.businessinsider.com/why-employees-dont-use-vacation-days-2014-8#ixzz3jGHupmzI

https://psihologijadela.files.wordpress.com/2015/06/delo-med-dopustom-v-povezavi-z-delovno-motivacijo-in-delovnim-zadovoljstvom.pdf

http://www.paychex.com/articles/human-resources/3-reasons-taking-vacation-may-be-good-for-business